Gửi thông báo lên telegram khi có người dùng đăng ký mới WordPress

Ngày nay, Telegram quá phổ biến và tiện lợi, chính vì thế mà chúng ta có thể tận dụng Telegram để nhận thông báo khi có người dùng đăng ký mới cho mã nguồn WordPress một cách đơn giản.

  Để sử gửi thông báo lên telegram khi có người đăng ký mới, bạn có thể tham khảo các bước sau đây:

  Bước 1: Bạn cần có một bot_token và chat_id hợp lệ từ Telegram. Bạn có thể tạo một bot mới bằng cách trò chuyện với @BotFather trên Telegram và làm theo hướng dẫn. Để biết chat_id của bạn, bạn có thể trò chuyện với @get_id_bot hoặc @userinfobot.

  Bước 2: Bạn cần viết một function để gửi một request đến API của Telegram với các tham số cần thiết. Bạn có thể sử dụng hàm wp_remote_post() hoặc wp_remote_get() để gửi request.

  Đoạn code tham khảo: nhớ thay $bot_token và $chat_id

  function send_telegram_notification( $text ) {
  // Replace with your bot token and chat id
  $bot_token = '123456789:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ';
  $chat_id = '987654321';
  
  // Build the request URL
  $url = 'https://api.telegram.org/bot' . $bot_token . '/sendMessage?chat_id=' . $chat_id . '&text=' . urlencode( $text );
  
  // Send the request using wp_remote_get()
  $response = wp_remote_get( $url );
  
  // Check for errors
  if ( is_wp_error( $response ) ) {
  // Handle error
  error_log( $response->get_error_message() );
  }
  }

   

  Bước 3: Bạn cần gắn function này vào một hook phù hợp để gọi nó khi có người dùng đăng ký mới. Bạn có thể sử dụng hook wp_new_user_notification_email để thay đổi nội dung của email thông báo hoặc gửi thông báo qua Telegram thay vì email.

  Đoạn code tham khảo: bạn cũng có thể sửa lại nội dung email theo sở thích.

  function custom_new_user_notification_email( $wp_new_user_notification_email, $user, $blogname ) {
  // Get the user login and email
  $user_login = stripslashes( $user->user_login );
  $user_email = stripslashes( $user->user_email );
  
  // Build the notification text
  $text = "New user registration on your site {$blogname}:\n\n";
  $text .= "Username: {$user_login}\n\n";
  $text .= "Email: {$user_email}";
  
  // Send the notification to Telegram
  send_telegram_notification( $text );
  
  // Optionally, you can return an empty array to disable the email notification
  return array();
  }
  
  // Add the filter to the hook
  add_filter( 'wp_new_user_notification_email', 'custom_new_user_notification_email', 10, 3 );
  

   

  Như vậy, môi khi có người dùng đăng ký mới, bot sẽ gửi thông báo lên Telegram cho mình biết.
  Chúc các bạn thành công.

  CodeVN Blog - Chia sẻ là đam mê
  0 0 votes
  Article Rating
  Subscribe
  Notify of
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments
  0
  Would love your thoughts, please comment.x
  ()
  x