• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
 • Upgrade Your Account
  Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Xin hướng dẫn về code tạo đăng nhập phân quyền php

Joined
Sep 27, 2016
Messages
53
Chủ thớt
#1
Anh em ai có code đăng nhập phân quyền mà dùng secsion , khi vào thì admin tự chuyển ra trang riêng không.. em tìm trên mạng toàn lỗi phiên bản php...ai có share e với..
 

NamLee

Bơ Đi Mà Sống
Staff member
Joined
Dec 11, 2015
Messages
2,460
#2
lỗi phiên bản php thì chọn phiên bản php cho phù hợp thôi =D
giờ hosting cpanel nào cũng có cái chọn phiên bản php mà
 
Joined
Dec 12, 2015
Messages
94
#4
Khi admin đăng nhập thành công thì bạn set session["nhom"] = 1 ( ở đây trong sql set nhóm, 1 là admin, 0 là member ), đơn giản nhất là bạn dùng if để check, nếu session["nhom"] == 1 thì chuyển đến trang nào đó, vd admin, ngược lại thì chuyển tới trang khác...
 
Joined
Sep 27, 2016
Messages
53
Chủ thớt
#5
Khi admin đăng nhập thành công thì bạn set session["nhom"] = 1 ( ở đây trong sql set nhóm, 1 là admin, 0 là member ), đơn giản nhất là bạn dùng if để check, nếu session["nhom"] == 1 thì chuyển đến trang nào đó, vd admin, ngược lại thì chuyển tới trang khác...
để mk xem
 
Joined
Sep 27, 2016
Messages
53
Chủ thớt
#6
Khi admin đăng nhập thành công thì bạn set session["nhom"] = 1 ( ở đây trong sql set nhóm, 1 là admin, 0 là member ), đơn giản nhất là bạn dùng if để check, nếu session["nhom"] == 1 thì chuyển đến trang nào đó, vd admin, ngược lại thì chuyển tới trang khác...
<?php
session_start();
define('IN_MEDIA', true);
include('./libs/cf2.php');

if (isset($_POST['submit'])) {
$user_name = trim($_POST['user_name']);
$user_name = str_replace('|', '&#124;', $user_name);
$user_password :-($_POST['user_password']);

$q = mysql_query("SELECT * FROM news_user user WHERE user_name = '".$user_name."' AND user_password = '".$user_password."' AND (user_level = 1 OR user_level = 2)");
if (mysql_num_rows($q)) {
//echo 1111;
$r = mysql_fetch_array($q);
$_SESSION['admin_id'] = $r['user_id'];
$_SESSION['admin_level'] = $r['user_level'];


if($_SESSION['admin_level'] == 1) { //sang admin
echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;url=index.php'>";
} else if($_SESSION['admin_level'] == 2) { //sang mem
echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;url=mem.php'>";
}


}
else {
echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;url=eee.php'>";
}
}
?>


sửa hộ t đoạn này với.. nếu admin = 1 ra index.php, mem thì ra mem.php sai pass thì ra erro.php với
 
Joined
Dec 12, 2015
Messages
94
#8
<?php
session_start();
define('IN_MEDIA', true);
include('./libs/cf2.php');

if (isset($_POST['submit'])) {
$user_name = trim($_POST['user_name']);
$user_name = str_replace('|', '&#124;', $user_name);
$user_password :-($_POST['user_password']);

$q = mysql_query("SELECT * FROM news_user user WHERE user_name = '".$user_name."' AND user_password = '".$user_password."' AND (user_level = 1 OR user_level = 2)");
if (mysql_num_rows($q)) {
//echo 1111;
$r = mysql_fetch_array($q);
$_SESSION['admin_id'] = $r['user_id'];
$_SESSION['admin_level'] = $r['user_level'];


if($_SESSION['admin_level'] == 1) { //sang admin
echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;url=index.php'>";
} else if($_SESSION['admin_level'] == 2) { //sang mem
echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;url=mem.php'>";
}


}
else {
echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;url=eee.php'>";
}
}
?>


sửa hộ t đoạn này với.. nếu admin = 1 ra index.php, mem thì ra mem.php sai pass thì ra erro.php với
PHP:
<?php
define('IN_MEDIA', true);
include('./libs/cf2.php');

if (isset($_POST['submit']))
{
  $user_name = trim($_POST['user_name']);
  $user_name = str_replace('|', '&#124;', $user_name);
  $user_password = $_POST['user_password'];

  $q = mysql_query("SELECT * FROM news_user, user WHERE user_name = '".$user_name."' AND user_password = '".$user_password."'");
  $r = mysql_fetch_array($q);

  if (mysql_num_rows($q) > 0)
  {
    session_start();
    $_SESSION['admin_id'] = $r['user_id'];
    $_SESSION['admin_level'] = $r['user_level'];
   
    if($_SESSION['admin_level'] == 1) {
      echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;url=index.php'>";
    } elseif($_SESSION['admin_level'] == 2) 
    {
      echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;url=mem.php'>";
    }
  }
  else
  {
    echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;url=eee.php'>";
  }
}
?>
Bạn sử dụng mysql à, nếu code mới thì nên dùng mysqli nha, phần password bạn không mã hóa à.
 
Joined
Sep 27, 2016
Messages
53
Chủ thớt
#9
PHP:
<?php
define('IN_MEDIA', true);
include('./libs/cf2.php');

if (isset($_POST['submit']))
{
  $user_name = trim($_POST['user_name']);
  $user_name = str_replace('|', '&#124;', $user_name);
  $user_password = $_POST['user_password'];

  $q = mysql_query("SELECT * FROM news_user, user WHERE user_name = '".$user_name."' AND user_password = '".$user_password."'");
  $r = mysql_fetch_array($q);

  if (mysql_num_rows($q) > 0)
  {
    session_start();
    $_SESSION['admin_id'] = $r['user_id'];
    $_SESSION['admin_level'] = $r['user_level'];
  
    if($_SESSION['admin_level'] == 1) {
      echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;url=index.php'>";
    } elseif($_SESSION['admin_level'] == 2)
    {
      echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;url=mem.php'>";
    }
  }
  else
  {
    echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;url=eee.php'>";
  }
}
?>
Bạn sử dụng mysql à, nếu code mới thì nên dùng mysqli nha, phần password bạn không mã hóa à.
không.. mình làm đơn giản thôi
 
Joined
Sep 27, 2016
Messages
53
Chủ thớt
#10
PHP:
<?php
define('IN_MEDIA', true);
include('./libs/cf2.php');

if (isset($_POST['submit']))
{
  $user_name = trim($_POST['user_name']);
  $user_name = str_replace('|', '&#124;', $user_name);
  $user_password = $_POST['user_password'];

  $q = mysql_query("SELECT * FROM news_user, user WHERE user_name = '".$user_name."' AND user_password = '".$user_password."'");
  $r = mysql_fetch_array($q);

  if (mysql_num_rows($q) > 0)
  {
    session_start();
    $_SESSION['admin_id'] = $r['user_id'];
    $_SESSION['admin_level'] = $r['user_level'];
  
    if($_SESSION['admin_level'] == 1) {
      echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;url=index.php'>";
    } elseif($_SESSION['admin_level'] == 2)
    {
      echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;url=mem.php'>";
    }
  }
  else
  {
    echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;url=eee.php'>";
  }
}
?>
Bạn sử dụng mysql à, nếu code mới thì nên dùng mysqli nha, phần password bạn không mã hóa à.
đoạn này nó chuyển ra ee.php hết.. đúng pass sai đều chuyển
 
Joined
Dec 12, 2015
Messages
94
#11
đoạn này nó chuyển ra ee.php hết.. đúng pass sai đều chuyển
Tại vì k có kết quả trả về trong csdl, nên nó sẽ thực hiện điều kiện còn lại, Bạn truy vấn dữ liệu từ 2 bảng à, xem mật khẩu trong data có được mã hóa hay k, ở đây pass nhập vào so sánh với csdl k được mã hóa, có thể nó k khớp, nên k có kết quả trả về.
Đầu tiên bạn hãy thử câu truy vấn kia trên phpmyadmin, xem có kết quả trả về k.
 
Joined
Sep 27, 2016
Messages
53
Chủ thớt
#12
Tại vì k có kết quả trả về trong csdl, nên nó sẽ thực hiện điều kiện còn lại, Bạn truy vấn dữ liệu từ 2 bảng à, xem mật khẩu trong data có được mã hóa hay k, ở đây pass nhập vào so sánh với csdl k được mã hóa, có thể nó k khớp, nên k có kết quả trả về.
Đầu tiên bạn hãy thử câu truy vấn kia trên phpmyadmin, xem có kết quả trả về k.
ông code lại hộ t đoạn trên nếu lv-1, lv=2 , lv=3 ra 3 trang là 1, 2 , 3 với..
 

Facebook Comment

Similar threads

New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies