• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

XIn hướng dẫn upgrade xenforo

Joined
Feb 20, 2016
Messages
105
Chủ thớt
#3
1. Backup toàn bộ code và data
2. Disable toàn bộ add-ons
3. Upload xen 2 đè lên
4. Chạy upgrade
Dạ Thanks a! Thêm cái nữa e dùng widget framework bật cái bài viết xem nheiều cho nó lên sidebar đã set vị trí all/forum_list mà vẫn k hiện là sao a nhỉ ?
 

NamLee

Bơ Đi Mà Sống
Staff member
Joined
Dec 11, 2015
Messages
2,460
#4
không dùng xen 1 nữa nên quên hết rồi =D
chụp cái ảnh thử em
 

Facebook Comment

New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies