• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
 • Upgrade Your Account
  Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Hỏi Xin Hướng dẫn getcontent với nhiều giá trị như nhau

vncode

New Member
Joined
Dec 18, 2016
Messages
6
Chủ thớt
#1
Tình hình là trước giờ chưa làm cái này bao giờ, nên giờ muốn xin anh em tư vấn code để get các giá trị đó
<td class="text"><span id="genre12" class="genre"><a href="xem.php?g=ky" rel="category tag">Phim hoat hinh</a></span><span id="genre55" class="genre"><a href="xem.php?g=me" rel="category tag">Phim thieu nhi</a></span><span id="genre68" class="genre"><a href="xem.php?g=nm" rel="category tag">Doremon</a></span><span id="genre81" class="genre"><a href="xem.php?g=ny" rel="category tag">Kids</a></span></td>
Mình muốn get lấy các giá trị: Phim Hoat hinh, Phim Thieu nhi,Doremon,Kids... để đưa vào thẻ tag mong anh em giúp
$info_tag " Phim hoat hinh, Phim thieu nhi, Doremon, Kids";
 
Last edited:
Joined
Jul 7, 2016
Messages
10
#3
dùng preg_match_all nha bạn
PHP:
<?php
  $content = '<td class="text"><span id="genre12" class="genre"><a href="xem.php?g=ky" rel="category tag">Phim hoat hinh</a></span><span id="genre55" class="genre"><a href="xem.php?g=me" rel="category tag">Phim thieu nhi</a></span><span id="genre68" class="genre"><a href="xem.php?g=nm" rel="category tag">Doremon</a></span><span id="genre81" class="genre"><a href="xem.php?g=ny" rel="category tag">Kids</a></span></td>';
  preg_match_all('/rel="category tag">([\w\s]+)<\/a>/',$content,$matches);
  print_r($matches);
?>
 

vncode

New Member
Joined
Dec 18, 2016
Messages
6
Chủ thớt
#5
dùng preg_match_all nha bạn
PHP:
<?php
  $content = '<td class="text"><span id="genre12" class="genre"><a href="xem.php?g=ky" rel="category tag">Phim hoat hinh</a></span><span id="genre55" class="genre"><a href="xem.php?g=me" rel="category tag">Phim thieu nhi</a></span><span id="genre68" class="genre"><a href="xem.php?g=nm" rel="category tag">Doremon</a></span><span id="genre81" class="genre"><a href="xem.php?g=ny" rel="category tag">Kids</a></span></td>';
  preg_match_all('/rel="category tag">([\w\s]+)<\/a>/',$content,$matches);
  print_r($matches);
?>
Xin giúp mình cho chót, array lúc này thế nào để mình đưa vào cái giá trị, vì mình không biết trước hết đc có bao nhiêu phần tử, không thể chọn cách $matches[1][0]...." dc
https://karaokevietnam.net/get.php
$info_tag = "Phim hoat hinh, phim thieu nhi, Doremon, Kids";
Xin cám ơn
 
Last edited:

Facebook Comment


Users who viewed this discussion (Total: 0)

New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies