1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Hỏi xin code getlink zippyshare

Discussion in 'PHP' started by cuongsak3r, Oct 30, 2016.

 1. cuongsak3r

  cuongsak3r Active Member

  Joined:
  Feb 4, 2016
  Messages:
  102
  Likes Received:
  49
  Trophy Points:
  28
  Ai có code get link file mp3 của zippyshare không cho mình xin với {adore}{too_sad}
   
 2. NamLee

  NamLee Bơ Đi Mà Sống Staff Member

  Joined:
  Dec 11, 2015
  Messages:
  1,911
  Likes Received:
  1,577
  Trophy Points:
  113
  thử xem, thấy trên mạng chưa test
  Code:
  <?php
  /******************************************************************************
     _ *------------------------------------------------------* _
   /o)|      Script : Dowload link zippyshare       |(o\
  / / |        Author : Killer - J2TeaM         | \ \
  ( (_ | _     Facebook : fb.me/JunoOkyoBlog       _ | _) )
  ((\ \)+-/o)*-----------------------------------------------*(o\-+(/ /))
  (\\\ \_/ /                          \ \_/ ///)
  \   /                           \   /
   \____/                            \____/
         Copyright 2015 J2TeaM. All rights reserved
  ******************************************************************************/
  
  
  $zp_url = isset($_GET['url']) ? $_GET['url'] : null;
  $zp_sv = isset($_GET['sv']) ? $_GET['sv'] : null;
  $zp_id = isset($_GET['id']) ? $_GET['id'] : null;
  $fm = isset($_GET['format']) ? $_GET['format'] : 'flv';
  
  /**
  *
  * @param boolean $status
  * @param string $msg
  * @param integer $code
  */
  function msg_err($status = false,$msg = '',$code = ''){
    header('Content-Type: application/json');
    die(json_encode(array('status' => (boolean) $status,'msg' => (string) $msg,'code' => (int) $code)));
  }
  
  /**
  * Hàm tạo liên kết tải xuống cho zippyshare
  * @param array $options
  * @return string
  */
  function download_link_zippyshare(array $options = array()){
    if(empty($options)) return false;
    return sprintf('http://www%d.zippyshare.com/downloadMusic?key=%d',$options['zp_server'],$options['zp_id']);
  }
  
  /**
  * Kiểm tra trường hợp
  * Có 2 trường hợp
  * $zp_url khác null, $zp_sv và $zp_id đều bằng null
  * $zp_sv và $zp_id đều khác null, $zp_url bằng null
  */
  switch(true){
    /**
     * Trường hợp thứ 1
     * $zp_url khác null, $zp_sv và $zp_id đều bằng null
     */
    case $zp_url != null && $zp_sv == null && $zp_id == null:
      /**
       * Dùng hàm preg_match tìm server và id của liên kết zippyshare
       */
      $cZP = preg_match('/(http|https):\/\/www(?<ZPSV>[0-9]+)\.zippyshare.com\/v\/(?<ZP_ID>[0-9]+)\/file.html/i',$zp_url,$matches);
      /**
       * $cZP < 1
       * Nếu $cZP nhỏ hơn 1 thì show ra lỗi
       */
      if($cZP < 1) msg_err(false,'Not found server or id zippyshare!',02);
      
      $dl = download_link_zippyshare(array(
        'zp_server' => $matches['ZPSV'],
        'zp_id' => $matches['ZP_ID']
      ));
      header('location:' . $dl);
      exit;
      break;
    /**
     * Trường hợp thứ 2
     * $zp_sv và $zp_id đều khác null, $zp_url bằng null
     */
    case $zp_sv != null && $zp_id != null && $zp_url == null:
      /**
       * Kiểm tra xem giá trị user truyền cho $zp_sv có chứa www hay không
       * Nếu có thì loại bỏ nó
       */
      if(strpos($zp_sv,'www') !== false){
        $zp_sv = str_replace('www','',$zp_sv);
      }
      //Ép $zp_sv thành kiểu dữ liệu integer
      $zp_sv = (int) $zp_sv;
      /**
       * Kiểm tra xem 2 biến $zp_sv và $zp_id có phải là
       * kiểu dữ liệu integer hay không
       * Nếu không phải thì show ra lỗi
       */
      if(!is_int($zp_sv) && !is_int($zp_id)) msg_err(false,'Not found server or id zippyshare!',02);
      $dl = download_link_zippyshare(array(
        'zp_server' => $zp_sv,
        'zp_id' => $zp_id
      ));
      header('location:' . $dl);
      exit;
      break;
    default:
      msg_err(false,'J2Team!!',01);
  }
   
  cuongsak3r likes this.
 3. cuongsak3r

  cuongsak3r Active Member

  Chủ Thớt
  Joined:
  Feb 4, 2016
  Messages:
  102
  Likes Received:
  49
  Trophy Points:
  28
  Đã test và không được a ạ{flame}
   
  NamLee likes this.
 4. NamLee

  NamLee Bơ Đi Mà Sống Staff Member

  Joined:
  Dec 11, 2015
  Messages:
  1,911
  Likes Received:
  1,577
  Trophy Points:
  113
  thế thì phải hóng cao nhân òi :3
   
  cuongsak3r likes this.
Loading...

Share This Page

Loading...