• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

wise care 365 pro 4.76 key dọn rác máy tính tuyệt vời

Joined
Dec 17, 2017
Messages
11
Chủ thớt
#1
Wise Care 365 là một ứng dụng tăng cường hiệu suất máy tính, bao gồm 5 yếu tố chính: Kiểm tra máy tính, Hệ thống Dọn dẹp, Hệ thống TuneUp, Bảo vệ Sự Riêng tư và Giám sát Hệ thống.Phần tử kiểm tra PC có thể kiểm tra toàn bộ tình trạng hoạt động của máy tính, đánh giá tình trạng sức khoẻ của nó và, nếu cần, cung cấp cho bạn các giải pháp khắc phục nhanh.Phần tử System Cleaner sẽ giúp bạn quét và làm sạch các mục đăng ký không hợp lệ, các tệp tin vô ích, rác từ các trình duyệt và các thành phần Windows thừa.

Phần System Tuneup tối ưu hóa hệ thống, mạng, chống phân mảnh đĩa và đăng ký; quản lý khởi động & dịch vụ và trình đơn ngữ cảnh.Privacy Protector sẽ xóa lịch sử duyệt web của bạn, bao gồm cả hình ảnh đã xem, xem phim / video, các tệp truy cập và các trang đã truy cập. Nó cũng có thể ngăn chặn các tập tin hoặc dữ liệu bị phục hồi bởi phần mềm phục hồi chuyên biệt, và nó có thể tạo mật khẩu cho bạn.Giám sát hệ thống cho phép bạn tổng quan các quy trình hệ thống và thông tin phần cứng như nhiệt độ và sử dụng bộ nhớ, vv

Link tải phần mềm và key:

Nhớ tắt mạng trước khi điền key
 

Facebook Comment

New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies