• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Hỏi Web phim anime

KGT

New Member
Joined
Feb 12, 2016
Messages
11
Chủ thớt
#1
Theo mọi người web phim anime nên làm trên mã nguồn gì đây ?
Mình đang dự tính làm web phim anime =D .
Mình biết tiếng nhật và có chứng chỉ N5 =D
Mong các bạn cho ý kiến mình nên dùng mã nguồn gì để làm web phim anime
 

Facebook Comment

New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies