• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

WanDrv v6.6.2016.0618 (Update 30-06-2016)

Joined
Jun 23, 2016
Messages
48
Chủ thớt
#1
Phiên bản Driver: 6.6.2016.0618
Hệ thống hỗ trợ: Windows XP (x86), Windows 7 (x86 / x64), Windows 10 (x86 / x64)
Ngôn ngữ mặc định: Tiếng Trung
Chuyển đổi ngôn ngữ hiển thị Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt: http://www.fshare.vn/file/XG8HHOP9T4SF

(Cách sử dụng công cụ này các bạn copy file WanDrv6.6 (Adamvn.tistory.com).exe hoặc WanDrv6.6.x.Hotfix.Tools (nothing1010.blogspot.com).exe vào thư mục đã giải nén của WanDrv sau đó chạy 1 trong 2 file trên sẽ tự động thay đổi ngôn ngữ hiển thị)

Folder: https://www.fshare.vn/folder/KQQ9QMN7OMTX

WanDrv6_Win7.x64_6.6.2016.0618_Dev2.zip

MD5: 85ABEB1D23479CC7C444CBDB2E176679
SHA1: ADD36F0289DE2C2AE5684302BDFB9FA9E111D532
CRC32: FD4A8E47
Download: http://www.fshare.vn/file/IPP7L4GQZJE4

WanDrv6_Win7.x86_6.6.2016.0618_Dev2.zip
MD5: CE277770667A7CA8B4DAD1D78B0375B0
SHA1: 58062CF34C3C92143D9B30323F08DFB5043DD58B
CRC32: 190886F0
Download: http://www.fshare.vn/file/3SHQZG2LIK28

WanDrv6_Win10.x64_6.6.2016.0618_Dev2.zip
MD5: EA5E0B04057D8BF52D539873296D23C0
SHA1: E88E7F5CD2559AD42AC2209D86A85068A18F14A8
CRC32: 4ACF4254
Download: http://www.fshare.vn/file/7VJT8F4ZG1I7

WanDrv6_Win10.x86_6.6.2016.0618_Dev2.zip
MD5: BFF3784CF9843C86999F08155D9CFA81
SHA1: 5C2E268498D4078AC26F840A1CE36856C22301EB
CRC32: FAB88C7E
Download: http://www.fshare.vn/file/U1B8XQLHD32S

WanDrv6_WinXP.x86_6.6.2016.0618_Dev2.zip
MD5: B95457B02651D161B644D8E9DFB7FDF5
SHA1: 9D90B8D415AD35DB40479203291F705EC7109377
CRC32: E0E521A4
Download: https://www.fshare.vn/file/TD2X7Z2YH7CR
 

Facebook Comment

New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies