• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
 • Upgrade Your Account
  Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Help Vấn đề nhỏ xenforo

Joined
Feb 20, 2016
Messages
105
Chủ thớt
#1
1/ mình đã thay đổi favico theo cách trên mạng nhưng khi vào nó vẫn hiện favico là "tờ giấy trắng". Mọi người chỉ mình cách đổi favico cho XF 1.5.6 nhé ! Demo: http://raovatx.com
2/ trên nagivation (điều hướng nhanh) ở mục thành viên menu xổ xuống bị lỗi style chút xíu chỗ đó ( chữ liên kết nhanh bị lộ ra và menu bị mờ khúc đó tóm lại mọi người vào http://raovatx.com lên điều hướng rê chuột chỗ thành viên sẽ thấy...và hdânc mình sửa luôn nhé...thanks all
 

NamLee

Bơ Đi Mà Sống
Staff member
Joined
Dec 11, 2015
Messages
2,460
#2
1. Upload file favicon.ico lên và dùng code sau chèn trên head
Code:
<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico">
2. tìm css
body .muted, body a.muted, body .muted a
thêm background: rgba(240, 247, 252, 0.96); vào
 
Joined
Feb 20, 2016
Messages
105
Chủ thớt
#3
1. Upload file favicon.ico lên và dùng code sau chèn trên head
Code:
<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico">
2. tìm css
body .muted, body a.muted, body .muted a
thêm background: rgba(240, 247, 252, 0.96); vào
1/ head template đúng k bác ?
2/ tìm css ở template nào ?
 
Joined
Feb 20, 2016
Messages
105
Chủ thớt
#4
1/ đã thành công
2/ thay vào file.css tên gì nhỉ đã thay vào xwnforo.css và k thành công
 
Joined
Feb 20, 2016
Messages
105
Chủ thớt
#6
post cái xenforo_popup.css lên đây xem nào
fix dùm lun đê
HTML:
/* ***************************** */
/* Popup Menus */

.Popup
{
  position: relative;
}

  .Popup.inline
  {
    display: inline;
  }
  
/** Popup menu trigger **/

.Popup .arrowWidget
{
  /* circle-arrow-down */
  @property "popupArrowClosed";
  background: transparent url('@imagePath/xenforo/xenforo-ui-sprite.png') no-repeat -32px 0;
  margin-top: -2px;
  margin-left: 2px;
  display: inline-block;
  *margin-top: 0;
  vertical-align: middle;
  width: 13px;
  height: 14px;
  @property "/popupArrowClosed";
}

.PopupOpen .arrowWidget
{
  /* circle-arrow-up */
  @property "popupArrowOpen";
  background-position: -16px 0;
  @property "/popupArrowOpen";
}

.Popup .PopupControl,
.Popup.PopupContainerControl
{
  display: inline-block;
  cursor: pointer;
}

  .Popup .PopupControl:hover,
  .Popup.PopupContainerControl:hover
  {
    @property "popupControlClosedHover";
    color: @primaryMedium;
    text-decoration: none;
    background-color: @primaryLighterStill;
    @property "/popupControlClosedHover";
  }

  .Popup .PopupControl:focus,
  .Popup .PopupControl:active,
  .Popup.PopupContainerControl:focus,
  .Popup.PopupContainerControl:active
  {
    outline: 0;
  }
  
  .Popup .PopupControl.PopupOpen,
  .Popup.PopupContainerControl.PopupOpen
  {
    @property "popupControl";
    color: @primaryDark;
    background: @primaryLight url('@imagePath/xenforo/gradients/tab-unselected-25px-light.png') repeat-x top;
    border-top-left-radius: 3px;
    border-top-right-radius: 3px;
    border-bottom-right-radius: 0px;
    border-bottom-left-radius: 0px;
    text-shadow: 1px 1px 2px white;
    @property "/popupControl";
  }
  
  .Popup .PopupControl.BottomControl.PopupOpen,
  .Popup.PopupContainerControl.BottomControl.PopupOpen
  {
    border-top-left-radius: @popupControl.border-bottom-left-radius;
    border-top-right-radius: @popupControl.border-bottom-right-radius;
    border-bottom-left-radius: @popupControl.border-top-left-radius;
    border-bottom-right-radius: @popupControl.border-top-left-radius;
  }
    
    .Popup .PopupControl.PopupOpen:hover,
    .Popup.PopupContainerControl.PopupOpen:hover
    {
      text-decoration: none;
    }
    
/** Menu body **/

.Menu
{
  /*background-color: @textCtrlBackground;*/
  
  @property "menu";
  font-size: 11px;
  border: 1px solid @primaryLight;
  border-top: 5px solid @primaryLight;
  overflow: hidden;
  box-shadow: 0px 5px 5px rgba(0,0,0, 0.5);
  @property "/menu";
  
  min-width: @menuMinWidth;
  *width: @menuMinWidth;
  
  /* makes menus actually work... */
  position: absolute;
  z-index: 7500;
  display: none;
}

/* allow menus to operate when JS is disabled */
.Popup:hover .Menu
{
  display: block;
}

.Popup:hover .Menu.JsOnly
{
  display: none;
}

.Menu.BottomControl
{
  border-top-width: 1px;
  border-bottom-width: 3px;
  box-shadow: 0px 0px 0px transparent;
}

  .Menu > li > a,
  .Menu .menuRow
  {
    display: block;
  }
  
.Menu.inOverlay
{
  z-index: 10000;
}
    
/* Menu header */

.Menu .menuHeader
{
  overflow: hidden; zoom: 1;
}

.Menu .menuHeader h3
{
  @property "menuHeaderTitle";
  font-size: 15pt;
  @property "/menuHeaderTitle";
}

.Menu .menuHeader .muted
{
  @property "menuHeaderSubtitle";
  font-size: 11px;
  @property "/menuHeaderSubtitle";
}

/* Standard menu sections */

.Menu .primaryContent
{
  background-color: {xen:helper rgba, @primaryContent.background-color, 0.96};
}

.Menu .secondaryContent
{
  background-color: {xen:helper rgba, @secondaryContent.background-color, 0.96};
}

.Menu .sectionFooter
{
  background-color: {xen:helper rgba, @sectionFooter.background-color, 0.9};
}

/* Links lists */

.Menu .blockLinksList
{  
  max-height: 400px;
  overflow: auto;
}

/* form popups */

.formPopup
{
  width: 250px;
  background-color: @contentBackground;
}

  .formPopup form,
  .formPopup .ctrlUnit
  {
    margin: 5px auto;
  }
  
    .formPopup .ctrlUnit
    {
    }
    
  .formPopup .textCtrl,
  .formPopup .button
  {
    width: 232px;
  }
    
  .formPopup .ctrlUnit > dt label
  {
    display: block;
    margin-bottom: 2px;
  }
    
  .formPopup .submitUnit dd
  {
    text-align: center;
  }
  
    .formPopup .ctrlUnit > dd .explain
    {
      margin: 2px 0 0;
    }
  
  .formPopup .primaryControls
  {
    zoom: 1;
    white-space: nowrap;
    word-wrap: normal;
    padding: 0 5px;
  }
  
    .formPopup .primaryControls input.textCtrl
    {
      margin-bottom: 0;
    }
  
  .formPopup .secondaryControls
  {
    padding: 0 5px;
  }
  
    .formPopup .controlsWrapper
    {
      background: @primaryLighterStill url('@imagePath/xenforo/gradients/category-23px-light.png') repeat-x top;
      border-radius: 5px;
      padding: 5px;
      margin: 5px 0;
      font-size: 11px;
    }

      .formPopup .controlsWrapper .textCtrl
      {
        width: 222px;
      }
  
  .formPopup .advSearchLink
  {
    display: block;
    text-align: center;
    padding: 5px;
    font-size: 11px;
    border-radius: 5px;
    border: 1px solid @primaryLighterStill;
    background: @primaryLightest url('@imagePath/xenforo/gradients/category-23px-light.png') repeat-x top;
  }
  
    .formPopup .advSearchLink:hover
    {
      background-color: @primaryLighterStill;
      text-decoration: none;
    }
 

NamLee

Bơ Đi Mà Sống
Staff member
Joined
Dec 11, 2015
Messages
2,460
#7
Sửa lại thành
HTML:
/* ***************************** */
/* Popup Menus */

.Popup
{
  position: relative;
}

  .Popup.inline
  {
    display: inline;
  }
  
/** Popup menu trigger **/

.Popup .arrowWidget
{
  /* circle-arrow-down */
  @property "popupArrowClosed";
  background: transparent url('@imagePath/xenforo/xenforo-ui-sprite.png') no-repeat -32px 0;
  margin-top: -2px;
  margin-left: 2px;
  display: inline-block;
  *margin-top: 0;
  vertical-align: middle;
  width: 13px;
  height: 14px;
  @property "/popupArrowClosed";
}

.PopupOpen .arrowWidget
{
  /* circle-arrow-up */
  @property "popupArrowOpen";
  background-position: -16px 0;
  @property "/popupArrowOpen";
}

.Popup .PopupControl,
.Popup.PopupContainerControl
{
  display: inline-block;
  cursor: pointer;
}

  .Popup .PopupControl:hover,
  .Popup.PopupContainerControl:hover
  {
    @property "popupControlClosedHover";
    color: @primaryMedium;
    text-decoration: none;
    background-color: @primaryLighterStill;
    @property "/popupControlClosedHover";
  }

  .Popup .PopupControl:focus,
  .Popup .PopupControl:active,
  .Popup.PopupContainerControl:focus,
  .Popup.PopupContainerControl:active
  {
    outline: 0;
  }
  
  .Popup .PopupControl.PopupOpen,
  .Popup.PopupContainerControl.PopupOpen
  {
    @property "popupControl";
    color: @primaryDark;
    background: @primaryLight url('@imagePath/xenforo/gradients/tab-unselected-25px-light.png') repeat-x top;
    border-top-left-radius: 3px;
    border-top-right-radius: 3px;
    border-bottom-right-radius: 0px;
    border-bottom-left-radius: 0px;
    text-shadow: 1px 1px 2px white;
    @property "/popupControl";
  }
  
  .Popup .PopupControl.BottomControl.PopupOpen,
  .Popup.PopupContainerControl.BottomControl.PopupOpen
  {
    border-top-left-radius: @popupControl.border-bottom-left-radius;
    border-top-right-radius: @popupControl.border-bottom-right-radius;
    border-bottom-left-radius: @popupControl.border-top-left-radius;
    border-bottom-right-radius: @popupControl.border-top-left-radius;
  }
    
    .Popup .PopupControl.PopupOpen:hover,
    .Popup.PopupContainerControl.PopupOpen:hover
    {
      text-decoration: none;
    }
    
/** Menu body **/

.Menu
{
  
  @property "menu";
  background-color: @textCtrlBackground;
  font-size: 11px;
  border: 1px solid @primaryLight;
  border-top: 5px solid @primaryLight;
  overflow: hidden;
  box-shadow: 0px 5px 5px rgba(0,0,0, 0.5);
  @property "/menu";
  
  min-width: @menuMinWidth;
  *width: @menuMinWidth;
  
  /* makes menus actually work... */
  position: absolute;
  z-index: 7500;
  display: none;
}

/* allow menus to operate when JS is disabled */
.Popup:hover .Menu
{
  display: block;
}

.Popup:hover .Menu.JsOnly
{
  display: none;
}

.Menu.BottomControl
{
  border-top-width: 1px;
  border-bottom-width: 3px;
  box-shadow: 0px 0px 0px transparent;
}

  .Menu > li > a,
  .Menu .menuRow
  {
    display: block;
  }
  
.Menu.inOverlay
{
  z-index: 10000;
}
    
/* Menu header */

.Menu .menuHeader
{
  overflow: hidden; zoom: 1;
}

.Menu .menuHeader h3
{
  @property "menuHeaderTitle";
  font-size: 15pt;
  @property "/menuHeaderTitle";
}

.Menu .menuHeader .muted
{
  @property "menuHeaderSubtitle";
  font-size: 11px;
  @property "/menuHeaderSubtitle";
}

/* Standard menu sections */

.Menu .primaryContent
{
  background-color: {xen:helper rgba, @primaryContent.background-color, 0.96};
}

.Menu .secondaryContent
{
  background-color: {xen:helper rgba, @secondaryContent.background-color, 0.96};
}

.Menu .sectionFooter
{
  background-color: {xen:helper rgba, @sectionFooter.background-color, 0.9};
}

/* Links lists */

.Menu .blockLinksList
{  
  max-height: 400px;
  overflow: auto;
}

/* form popups */

.formPopup
{
  width: 250px;
  background-color: @contentBackground;
}

  .formPopup form,
  .formPopup .ctrlUnit
  {
    margin: 5px auto;
  }
  
    .formPopup .ctrlUnit
    {
    }
    
  .formPopup .textCtrl,
  .formPopup .button
  {
    width: 232px;
  }
    
  .formPopup .ctrlUnit > dt label
  {
    display: block;
    margin-bottom: 2px;
  }
    
  .formPopup .submitUnit dd
  {
    text-align: center;
  }
  
    .formPopup .ctrlUnit > dd .explain
    {
      margin: 2px 0 0;
    }
  
  .formPopup .primaryControls
  {
    zoom: 1;
    white-space: nowrap;
    word-wrap: normal;
    padding: 0 5px;
  }
  
    .formPopup .primaryControls input.textCtrl
    {
      margin-bottom: 0;
    }
  
  .formPopup .secondaryControls
  {
    padding: 0 5px;
  }
  
    .formPopup .controlsWrapper
    {
      background: @primaryLighterStill url('@imagePath/xenforo/gradients/category-23px-light.png') repeat-x top;
      border-radius: 5px;
      padding: 5px;
      margin: 5px 0;
      font-size: 11px;
    }

      .formPopup .controlsWrapper .textCtrl
      {
        width: 222px;
      }
  
  .formPopup .advSearchLink
  {
    display: block;
    text-align: center;
    padding: 5px;
    font-size: 11px;
    border-radius: 5px;
    border: 1px solid @primaryLighterStill;
    background: @primaryLightest url('@imagePath/xenforo/gradients/category-23px-light.png') repeat-x top;
  }
  
    .formPopup .advSearchLink:hover
    {
      background-color: @primaryLighterStill;
      text-decoration: none;
    }
 
Joined
Feb 20, 2016
Messages
105
Chủ thớt
#8
thay vô một cái thì forum bể khung và văng ra hết..y như forum bị lỗi data ấy e sài cái cũ lại thì bthuong nhưng lại bị lỗi trên help me
 

Facebook Comment

New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies