• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
 • Upgrade Your Account
  Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Hướng dẫn Tự làm trang get Coupon cho riêng mình

Edward Phạm

Tôi là ai???
Joined
Jan 9, 2017
Messages
36
Chủ thớt
#1

Rãnh rỗi mình ngồi hướng dẫn cho các bạn newbie các làm 1 trang get code từ database lưu code theo session, đơn giản mà còn dễ nữa :3

Bước 1: Đầu tiên tạo 1 table bao gồm

Code:
CREATE TABLE `code` (
      `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
     `value` varchar(50) NOT NULL,
      PRIMARY KEY (`id`)
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
sau đó INSERT code của bạn vào database đó. Cách install thì có rất là nhiều cách, đơn giản nhất là cứ dùng câu lệnh mà tán cho khỏe :3

Code:
INSERT INTO `code` (`value`) VALUES
    ('AAAAAA'),
    ('BBBBBB'),
    ('CCCCCC');

Bước 2: Sau đó tạo 1 file database.php với các nội dung dưới đây

PHP:
<?php
  class database {
    private static $user = "xxxx";
    private static $pass = "xxxx";
    private static $dbname = "xxxx";
    public static function mysql_query($sql){
      $connect = mysql_connect("localhost", database::$user, database::$pass) or die("Couldn't connect to database!");
      mysql_select_db(database::$dbname, $connect);
      mysql_set_charset('utf8');
      mysql_query("set names 'utf8'");
      $result = mysql_query($sql, $connect);
      mysql_close($connect);
      return $result;
    }

    public static function delete($id) {
      $sql = "DELETE FROM code WHERE id = " . $id;
      return database::mysql_query($sql);
    }
  }
?>
Thay xxxx là thông tin user,pass và db của bạn

Bước 3: Sau cùng là tạo 1 file index.php cho người dùng get code


PHP:
<?php
  session_start();
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8"/>
    <title>GET CODE</title>
  </head>

  <body>
    <div style="text-align:center;display: block">GET CODE FREE</div>
    <hr />
    <form id="f" action="" method="post">
      <input type="hidden" id="send" name="send" value="true" />
      <input type="submit" value="GET CODE" >
    </form>
    <?php
      if (!isset($_POST['send'])) {
        // thông báo khi người dùng chưa nhấn nút
        echo "Press 'GET CODE' to get a code.";
      } else {
        if (isset($_SESSION['code'])) {
          echo "You've got a code: " . $_SESSION['code'];
        } else {
          include_once 'database.php';
          $sql = "SELECT * FROM code";
          $list = array();
          $query = database::mysql_query($sql);
          $i = 0;
          while ($row = mysql_fetch_object($query)) {
            $list[$i++] = $row;
          }
          $size = count($list);
          $index = rand(0, $size);
          // Xóa code trong database sau khi người dùng nhận
          if (database::delete($list[$index]->id)) {
            echo "Your code: " . $list[$index]->value;
            $_SESSION['code'] = $list[$index]->value;
          } else {
            // thông báo khi hết code
            echo "Sorry, right now you can not get a code.";
          }
        }
      }
    ?>
  </body>
</html>

Vậy là xong =D đơn giản quá phải không nào
Code theo session của thành viên miễn sao người dùng không tắt trình duyệt thì vẫn hiển thị lại code cũ cho dù nhấn nhiều lần đi chăng nữa =D

Các bạn có thể từ code này phát triển thêm các tính năng như đăng ký thành viên nhận Giftcode, nhận code kích hoạt này nọ :3
 
Last edited:

Facebook Comment


Users who viewed this discussion (Total: 0)

New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies