• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
 • Upgrade Your Account
  Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Hướng dẫn Trang trí website với lá thông và quả chuông ^^!

Joined
Dec 12, 2015
Messages
94
Chủ thớt
#1
Lướt qua site mythemeshop kiếm cái theme, thấy nó có cái trang trí nhìn hay hay:
Capture.PNG khi di chuột vào quả chuông thì nó rung rung :)) , zip về cho ae ai cần thì dùng, trang trí mấy hôm noel.
link css, js, lấy bên mythemeshop nên nó xóa thì mình cũng die nhóe.
Thôi không lan man nữa, HƯỚNG DẪN:
Chèn đoạn code sau vào nơi muốn hiển thị trong cặp thẻ <head> code </head>.
HTML:
<link rel='stylesheet' id='stylesheet-css' href='https://cdn.mythemeshop.com/wp-content/themes/mtsv8/style.css' type='text/css' media='all' />
<script type='text/javascript' src='https://cdn.mythemeshop.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js'></script>
<script type='text/javascript' src='https://cdn.mythemeshop.com/wp-content/plugins/mts-wp-notification-bar/public/js/jquery.cookie.js'></script>

<script type='text/javascript'>
/* <![CDATA[ */
var mts_ajax = {"url":"https:\/\/mythemeshop.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","search_url":"https:\/\/mythemeshop.com\/search\/"};
/* ]]> */
</script>
<script type='text/javascript' src='https://cdn.mythemeshop.com/wp-content/themes/mtsv8/js/customscript.js'></script>
Tiếp đó chèn đoạn code này vào trong cặp thẻ <body> code </body>
HTML:
<!--Christmas Start-->
<div class="b-page_newyear">
<div class="b-page__content">
  <i class="b-head-decor">
    <i class="b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n1">
      <div class="b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>

      <div class="b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_i1"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_i2"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_i3"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_i4"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_i5"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_i6"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
    </i>

    <i class="b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n2">
      <div class="b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>

      <div class="b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_i1"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_i2"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_i3"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_i4"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_i5"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_i6"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
    </i>
    <i class="b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n3">

      <div class="b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>

      <div class="b-ball b-ball_i1"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_i2"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_i3"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_i4"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_i5"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_i6"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
    </i>
    <i class="b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n4">
      <div class="b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>

      <div class="b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_i1"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>

      <div class="b-ball b-ball_i2"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_i3"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_i4"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_i5"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_i6"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
    </i>
    <i class="b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n5">
      <div class="b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>

      <div class="b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_i1"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_i2"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>

      <div class="b-ball b-ball_i3"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_i4"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_i5"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_i6"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
    </i>
    <i class="b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n6">
      <div class="b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>

      <div class="b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_i1"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_i2"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_i3"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>

      <div class="b-ball b-ball_i4"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_i5"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_i6"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
    </i>
    <i class="b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n7">
      <div class="b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>

      <div class="b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_i1"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_i2"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_i3"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_i4"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>

      <div class="b-ball b-ball_i5"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
      <div class="b-ball b-ball_i6"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
    </i>
  </i>

</div>
</div>
<!--Christmas End-->
Ra ngoài và tận hưởng, @@!
 

Facebook Comment

New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies