• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Share Tổng hợp Conditionals cho Xenforo 1

NamLee

Bơ Đi Mà Sống
Staff member
Joined
Dec 11, 2015
Messages
2,460
Chủ thớt
#1
NamLee đã đăng tài nguyên mới:

Tổng hợp Conditionals cho Xenforo 1.x - Tổng hợp Conditionals cho Xenforo 1.x

Dành cho Newbie như mềnh đây, vừ sưu tầm được, share luôn :)) pro đừng chém nhá ;))

Các khai báo điều kiện dưới đây sẽ chỉ làm việc ở các template có hỗ trợ đối số và tham số.

Khai báo có thể mở rộng thêm bằng cách sử dụng AND, OR<xen:else />

Thay thế dấu == với != ở Ví dụ dưới đây sẽ thay đổi điều kiện từ true sang false.
Ví dụ: <xen:if is="{$visitor.user_id} ==...
Đọc thêm về tài nguyên này...
 

Facebook Comment

New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies