• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Thuộc tính word-wrap (tự động ngắt dòng) không phải ai cũng biết

NamLee

Bơ Đi Mà Sống
Staff member
Joined
Dec 11, 2015
Messages
2,400
Chủ thớt
#1
Thuộc tính word-wrap: cũng là thuộc tính mới được thêm vào trong CSS3. Đầu tiên thuộc tính này được Microsoft thêm vào trong trình duyệt IE để khắc phục lỗi không tự động xuống dòng khi có một đoạn văn bản quá dài vượt quá đối tượng chứa nó. Giờ đây thuộc tính này đã được đưa vào trong CSS3. word-wrap được hỗ trợ trong IE 5.5+, Firefox 3.5+, Chrome, Safari ... Tác dụng chính của thuộc tính này là tự động xuống dòng (bẻ dòng) đối với những đoạn văn bản không chứa dấu cách và có độ dài vượt quá đối tượng chứa nó. Đây là lỗi mà chúng ta thường gặp nhất trong trường hợp các đoạn văn bản là những liên kết (url) Website mà có các tham số (Query string) quá dài. Để các bạn dễ hình dung tôi xin lấy ví dụ sau.
Ví dụ:
1. Đoạn văn bản sẽ không tự động xuống dòng khi đoạn văn bản quá dài mà không chứa dấu cách (space) word-wrap:2. Sau khi đã áp dụng thuộc tính word-wrap:


Cú pháp:


Code:
#your-div {
word-wrap: break-word;
}
 

Facebook Comment


Users who viewed this discussion (Total: 0)


New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies