• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Hướng dẫn Thủ tục thông báo mẫu dấu của chi nhánh doanh nghiệp

Joined
Oct 12, 2020
Messages
37
Chủ thớt
#1
Thông báo mẫu con dấu của chi nhánh như thế nào ? Hồ sơ thủ tục thông báo mẫu dấu chi nhánh doanh nghiệp đầy đủ nhất theo quy định pháp luật.

Con dấu chi nhánh


Theo quy định tại khoản 12 Điều 8 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP về quản lý con dấu thì những cơ quan, tổ chức sau được quyền sử dụng con dấu có hình biểu tượng hoặc con dấu không có hình biểu tượng: Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập, hoạt động theo các luật: Công chứng, luật sư, giám định tư pháp, kinh doanh bảo hiểm, chứng khoán, hợp tác xã.

Cũng theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp: Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau.

Theo đó, chi nhánh của các doanh nghiệp được phép sử dụng con dấu có hình biểu tượng hoặc con dấu không có hình biểu tượng để thuận lợi cho việc thực hiện các giao dịch. Khi doanh nghiệp thành lập chi nhánh của công ty thì việc sử dụng con dấu do công ty có quyền tự định đoạt việc chi nhánh đó có sử dụng con dấu hay không tùy theo nhu cầu hoạt động. Thông thường các chi nhánh công ty hiện nay hầu như đa phần đều sử dụng con dấu để thuận tiện trong các hoạt động vận hành của công ty, doanh nghiệp.

Hồ sơ thông báo mẫu dấu chi nhánh

  • Tên, Mã số doanh nghiệp, Địa chỉ của chi nhánh;
  • Số lượng con dấu, mẫu con dấu và thời điểm có hiệu lực của con dấu.
  • Thông báo mẫu dấu có chữ ký và dấu của doanh nghiệp mà chi nhánh trực thuộc.


Thủ tục thông báo mẫu dấu chi nhánh


Trình tự thủ tục thông báo mẫu dấu chi nhánh cũng giống với việc thông báo mẫu dấu doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo sử dụng mẫu dấu chi nhánh

  • Doanh nghiệp thực hiện nộp thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh tại nơi đặt trụ sở chính của chi nhánh.
  • Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ trao cho doanh nghiệp giấy biên nhận với nội dung sẽ đăng tải thông báo sử dụng mẫu dấu cho chi nhánh lên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp trong 03 ngày kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

Trình tự làm việc tại cơ quan nhà nước

  • Sau thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, Doanh nghiệp kiểm tra thông tin trên trang đăng ký kinh doanh về tình trạng hồ sơ, thông báo sử dụng mẫu dấu của chi nhánh, Khi trên đó đã có bản scan về thông báo sử dụng mẫu dấu thì quy trình kết thúc và ngày phát sinh hiệu lực con dấu chính là ngày doanh nghiệp ghi trong Thông báo đó.
  • Trường hợp doanh nghiệp kiểm tra không có bản scan thì lên cơ quan đăng ký kinh doanh nhận và sử đổi bổ sung hồ sơ theo hướng dẫn.

Cách thức thực hiện

– Trước khi sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu, doanh nghiệp gửi thông báo đến phòng Đăng ký kinh doanh để đăng tải thông báo mẫu dấu trên công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
– Người đại diện theo pháp luật gửi trực tiếp thông báo về sử dụng mẫu con dấu nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trên đây là những thông tin cơ bản về thủ tục thông báo mẫu dấu của chi nhánh doanh nghiệp. Quý khách hàng có bất kỳ vấn đề gì băn khoăn về các vấn đề sau khi thành lập doanh nghiệp vui lòng liên hệ:
 

Facebook Comment

New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies