• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
 • Upgrade Your Account
  Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Share Template DoiGuocMoc bản có phí Free

kuteboy

Ahihi
Staff member
Joined
Dec 13, 2015
Messages
923
Chủ thớt
#1
Cũng đã gần hết năm rồi, mình quyết định chia sẻ Template DoiGuocMoc cho các bạn. Một số chức năng chính của tem như sau: • 100% Responsive
 • Hỗ trợ Comments System Facebook
 • Tối ưu hóa SEO
 • Tối ưu vị trí quảng cáo
 • Social Button
 • Tương thích nhiều trình duyệt (IE9 +, Mozilla, Chrome, Safari)
 • Bố trí blog layout chuyên nghiệp

Hướng dẫn dùng Template DoiGuocMoc

TOP 5 bài viết mới.
Các bạn dùng đoạn code sau:
Code:
<script type='text/javaScript'>
document.write("<script src=\"/feeds/posts/default/?max-results=5&orderby=published&alt=json-in-script&callback=sliderposts\"><\/script>");
</script>
Style Box 1
Các bạn dùng đoạn code sau:
Code:
<script>
document.write('<div class="recent-post-title"><h2><span><a href="/search/label/Tên Label?&max-results=10">Tên khung bạn muốn</a></span></h2></div>');
document.write("<script src=\"/feeds/posts/default/-/Tên Label?orderby=published&alt=json-in-script&callback=mythumb1\"><\/script>");
</script>
Style Box 2
Các bạn dùng đoạn code sau:
Code:
<script>
document.write('<div class="recent-post-title"><h2><span><a href="/search/label/Tên Label?&max-results=10">Tên khung bạn muốn</a></span></h2></div>');
document.write("<script src=\"/feeds/posts/default/-/Tên Label?orderby=published&alt=json-in-script&callback=mythumb\"><\/script>");
</script>
Style Box 3
Các bạn dùng đoạn code sau:
Code:
<script type='text/javaScript'>
document.write('<div class="recent-post-title"><h2><span><a href="/search/label/Tên Label?&max-results=10">Tên khung bạn muốn</a></span></h2></div>');
document.write("<script src=\"/feeds/posts/default/-/Tên Label?max-results=3&orderby=published&alt=json-in-script&callback=stylebox3\"><\/script>");
</script>
Style Box 4
Các bạn dùng đoạn code sau:
Code:
<script>
document.write('<div class="recent-post-title"><h2><span><a href="/search/label/Tên Label?&max-results=10">Tên khung bạn muốn</a></span></h2></div>');
document.write("<script src=\"/feeds/posts/default/-/Tên Label?orderby=published&alt=json-in-script&callback=mythumb\"><\/script>");
</script>
Style Box 5
Các bạn dùng đoạn code sau:
Code:
<script type='text/javaScript'>
document.write('<div class="recent-post-title"><h2><span><a href="/search/label/Tên Label?&max-results=10">Tên khung bạn muốn</a></span></h2></div>');
document.write("<script src=\"/feeds/posts/default/-/Tên Label?max-results=4&orderby=published&alt=json-in-script&callback=stylebox3\"><\/script>");
</script>
Widget Bình luận gần đây
Các bạn dùng đoạn code sau:
Code:
<style type="text/css" scoped>
h6 {font-size: 100%;font-weight: 400;}
ul.allbloggertricks_recent{list-style:none;margin:0;padding:0;}
.allbloggertricks_recent li{background:none!important;display:block;clear:both;overflow:hidden;list-style:none;border:1px solid transparent;max-height:100px;padding:3px 0!important}
.allbloggertricks_recent a {text-decoration:none;}
.avatarImage{line-height: 0;padding:3px;background:#fefefe;-webkit-box-shadow:0 1px 1px #ccc;-moz-box-shadow:0 1px 1px #ccc;box-shadow:0 1px 1px
#ccc;float:left;margin:0 6px 0 0;position:relative;overflow:hidden}
.avatarRound{width:35px;height:35px}
.allbloggertricks_recent li span{color: #ccc;display: block;font-size: 12px;line-height: 1.4;}
</style>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var
numComments = 5,
showAvatar = true,
avatarSize = 40,
roundAvatar = false,
characters = 60,
defaultAvatar = "http://www.gravatar.com/avatar/?d=mm",
hideCredits = true;
maxfeeds=50,
adminBlog='Your Name';
//]]>
</script>
<script src='https://fd7acd468e6ed4b74105821fb3f7d0a44c677f7f.googledrive.com/host/0ByBzWAyW5EdvRkViUEpBeHBldGM/doiguocmoc.com.widget-comment.js'></script>
<!--Recent comment-->
<script type="text/javascript" src="/feeds/comments/default?alt=json&amp;callback=allbloggertricks_recent&amp;&amp;max-results=50">
</script>
Các bạn chú ý hai phần chính là

numComments = 5,adminBlog=’Your Name’;

Bạn thay đổi tùy ý nhé.Trong đó:

 • numComments = 5, là số comment được hiển thị.
 • adminBlog=’Your Name’; là tên blogger của bạn. Mặc định, tên bạn sẽ được làm nổi bật bằng màu đỏ trong widget.
Widget Top Commentators
Các bạn dùng đoạn code sau:
Code:
<script type="text/javascript">
var maxTopCommenters = 10;
var minComments = 1;
var numDays = 0;
var excludeMe = true;
var excludeUsers = ["Anonymous", "Tên Admin Blog"];
var maxUserNameLength = 42;
//
var txtTopLine = '<b>[#].</b> [image] [user] ([count])';
var txtNoTopCommenters = 'No top commentators at this time.';
var txtAnonymous = '';
//
var sizeAvatar = 20;
var cropAvatar = true;
//
var urlNoAvatar = "http://2.bp.blogspot.com/-pWdg8wLsedo/UmVWQxLdwrI/AAAAAAAAEVk/-z7YgKykkuU/s1600/avatar_blue_m_96.png" + sizeAvatar;
var urlAnoAvatar = 'http://1.bp.blogspot.com/-6B6DXCp8dek/UmVPm7D2mOI/AAAAAAAAEVU/Xz-3z2nRpUk/s1600/avatar1.png' + sizeAvatar;
var urlMyProfile = '';
var urlMyAvatar = '';
if(!Array.indexOf) {
Array.prototype.indexOf=function(obj) {
for(var i=0;i<this.length;i++) if(this[i]==obj) return i;
return -1;
}}
</script>
<script src='https://fd7acd468e6ed4b74105821fb3f7d0a44c677f7f.googledrive.com/host/0ByBzWAyW5EdvRkViUEpBeHBldGM/doiguocmoc.com.top-commentators.js'></script>
Các bạn chú ý hai phầnvar maxTopCommenters = 10;và var excludeUsers = [“Anonymous”, “Tên Admin Blog”]; để thay đổi cho phù hợp.

Trong đó:

 • var maxTopCommenters = 10;là số người được hiển thị.
 • var excludeUsers = [“Anonymous”, “Tên Admin Blog”];là những tên mà sẽ được ẩn đi.
Widget Nhận bài qua Email
Các bạn dùng đoạn code sau:
Code:
<div id="widget-feedburner-2" class="widget widget-feedburner">
<div class="widget-top">
<h4>Nhận bài qua Email</h4>
<div class="stripe-line"></div>
</div>
<div class="widget-container">
<div class="widget-feedburner-counter">
<form action="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify" method="post" target="popupwindow" onsubmit="window.open('http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=doiguocmoc/HvLu', 'popupwindow', 'scrollbars=yes,width=550,height=520');return true">
<input class="feedburner-email" type="text" name="email" value="Email của bạn - VD: email@example.com" onfocus="if (this.value == &#39;Email của bạn - VD: email@example.com&#39;) {this.value = &#39;&#39;;}" onblur="if (this.value == &#39;&#39;) {this.value = &#39;Email của bạn - VD: email@example.com&#39;;}" />
<input type="hidden" value="doiguocmoc/HvLu" name="uri" />
<input type="hidden" name="loc" value="en_US" />
<input class="feedburner-subscribe" type="submit" name="submit" value="Đăng ký" />
</form>
</div>
</div>
</div>
Các bạn thay doiguocmoc/HvLuthành của mình trên feedburner nhé!

DEMO
Download: Đã xóa file theo yêu cầu của @doiguocmoc

Nguồn: doiguocmoc.com
 
Joined
Jan 10, 2016
Messages
144
#10
rất vui nếu như bạn nói với mình 1 câu là share lại tem của mình.
dù sao cũng cám ơn vì đã để lại nguồn.
Hoá ra code của bác, e giờ tìm hiểu về wordpress, bác hướng dẫn e làm như của bác được k, :)
 

Facebook Comment

Similar threads

New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies