• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Sử dụng TightVNC kết nối VPS Win

kuteboy

Ahihi
Staff member
Joined
Dec 13, 2015
Messages
923
Chủ thớt
#1
TightVNC là một phần mềm điều khiển từ xa, TightVNC có thể kiểm soát một máy tính khác từ máy tính của bạn với chuột và bàn phím giống như bạn đang ngồi trực tiếp trên máy tính đó.


Cài đặt
- Link download phiên bản cài đặt 64 bit cho windows:
http://www.tightvnc.com/download/2.7.10/tightvnc-2.7.10-setup-64bit.msi
- Link download phiên bản cài đặt 32 bit cho windows:
http://www.tightvnc.com/download/2.7.10/tightvnc-2.7.10-setup-32bit.msi


- Sau khi tải về -> double click vào file tightvnc-2.7.10-setup-32bit.msi hoặc tightvnc-2.7.10-setup-64bit.msi để cài đặt chương trình.


a. Cài đặt TightVnc Server
Sau khi đồng ý cái các quy định khi sử dụng phần mềm.
Chọn Custom

Chọn TightVNC Viewer → Entire feature will be unavailable → Next

Một số tùy chọn liên quan đến dịch vụ hệ thống và tường lửa, để mặc định → Next → Install

Thiết lập mật khẩu

Sau khi thiết đặt mật khẩu click OK → FinishCấu hình TightVnc server
Start → All Programs → thư mục TightVnc → TightVNC Server (Service Mode)
→ TightVNC Service Offline Configuration (hộp thoại xuất hiện cho phép cấu hình các thông số quản lý và kết nối trên TightVnc server).
1 → Đặt password cho phép client điều khiển máy TightVnc server từ xa.
2 → Đặt password chỉ cho phép client xem màn hình máy Tightvnc server từ xa.
Khởi chạy TightVnc Start → All Programs → thư mục TightVnc → TightVNC Server (Application Mode) → Run TightVNC Server.b. Cài đặt TightVnc Viewer
Double click vào file tightvnc-2.7.10-setup-32bit.msi hoặc tightvnc-2.7.10-setup-64bit.msi để cài đặt chương trình.
Chọn Custom

Chọn TightVNC Server → Entire feature will be unavailable → Next

Next → Install → Finish
Khởi chạy TightVnc viewer từ máy client Start → All Programs → thư mục TightVNC → TightVNC Viewer

Nhập password đã thiết lập trước đó → OK


Kết nối thành công đến máy TightVnc server 

Facebook Comment

New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies