• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Hướng dẫn Sử dụng FileZilla và SFTP để quản lí file trên openshift

Joined
Mar 12, 2016
Messages
9
Chủ thớt
#1
Yêu cầu:
- Tài khoản Openshift.
- Cài đặt các dòng lệnh command
hoặc đã thêm Public key vào Tab Setting.

Về cơ bản bạn cần phải chắc chắn rằng bạn có quyền truy cập từ xa qua SSH làm việc từ máy tính của bạn.
Download FileZilla và cài đặt trên máy tính của bạn.
Thêm public/private key openshift cho FileZilla:
- Vào Edit >> Settings:

- Click SFTP và Chọn add keyfile... :

- Trong hộp thoại chọn file id_rsa.ppk (là file private key khi bạn tạo key bằng putty ấy), xong bấm Ok.

- Bạn click File -> site manager hoặc click vào icon File manager khoanh đỏ như hình dưới:

Trong quản lý trang web của bạn sẽ xác định các thông số kết nối đến thiết bị của bạn. Nếu bạn cần phải nhận được các thông số ssh cho bánh của bạn (s), bạn có thể sử dụng lệnh RHC sau đây (có thể bỏ qua bước này).
Đối với một ứng dụng cụ duy nhất:

Code:
rhc app-show {appname}
Để có được các phím SSH trong một ứng dụng multi-gear

Code:
rhc app-show {appname} --gears
Tiếp tục nhé, trong site manager bạn chọn New site

Tiến hành điền thông tin host tương tự như hình dưới:

- Host: là tên host, vd: abc-hoichemgio9x.rhcloud.com
- Protocol (phương thức kết nối): chọn SFTP
- Logon type: chọn Normal
- User: là dãy id 24 khoảng kí tự, khi bạn chọn 1 app trên openshift sẽ thấy nó nằm ở thanh địa chỉ hoặc trong đoạn code ssh
Xong chọn Connect và nếu FileZilla có hỏi gì bạn bấm OK hay YES nha.

Chúc thành công.
Nguồn: dịch và chỉnh sửa bởi hoichemgio9x.
 

Facebook Comment

New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies