1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.
 2. Vui lòng đăng nhập để sử dụng Chat Box và nhiều tính năng hơn nữa
  Dismiss Notice

Hướng dẫn Sử dụng DNS trung gian vdns.vn

Discussion in 'Hosting - Domain Tutorial' started by kuteboy, Dec 13, 2015.

 1. kuteboy

  kuteboy Moderator Staff Member

  Joined:
  Dec 13, 2015
  Messages:
  260
  Likes Received:
  100
  Trophy Points:
  43
  Hướng dẫn dử dụng URL Redirect và URL Frame

  Hướng dẫn trỏ IP cho Domain đến một máy chủ mới.


  Ví dụ: Quí khách muốn trỏ Domain abc.com đến IP:123.30.120.143 xin thực hiện các bước sau:

  Step1: - Đăng nhập vào phần quản lý tên miền của quí khách ở liên kết : VISION DNS | vdns | free dns | dns miễn phí | dns record
  - Đăng nhập bằng Username và Password được cung cấp khi đăng kí với VDNS

  Step2: Vào phần Quản lý DNS:
  - Chọn Domain cần thay đổi IP
  - Mặc định 1 tên miền sẽ có các bản ghi như hình dưới.
  - Hiện taị tên miền abc.com đang trỏ tới máy chủ IP 27.0.12.22
  - Muốn chuyển đến máy chủ khác với IP là 123.30.120.143 Quí khách phải sửa lại IP.
  - Quí khách click chuột vào Icon Edit để chỉnh sửa.

  [​IMG]
  - Phần trên hiển thị bảng Chỉnh sửa record sẽ hiển thị như hình bên dươi:
  [​IMG]
  - Thay đổi 27.0.12.22 thành IP mới 123.30.120.143. Ô Giá trị MX để trống.
  - Sau khi thay đổi xong Quí khách click vào Sửa Record để lưu lại kết quả vừa sửa.
  - Tương tự Quí khách làm tiếp theo với các bản Ghi còn lại như sau:
  + Edit những bản ghi record còn lại thành 123.30.120.143
  +Sau khi hoàn thành các bước trên Quí khách đã thành công trong việc trỏ tên miền tới máy chủ mới.
  -
  Lưu ý : Dấu chấm sau Domain là phần mở rộng hệ thống tự điền Quí khách không cần điền.
  * Hệ thống sẽ hoạt động trong sau thời gian bạn trỏ từ 6 đến 12h có thể sớm hơn.

  Hướng dẫn dử dụng URL Redirect và URL Frame

  Hướng dẫn dử dụng URL Redirect và URL Frame

  Ví dụ1: Quí khách muốn Redirect Domain abc.com sang Domain URL: http://cde.com
  Quí khách muốn Frame Domain abc.com bởi Domain URL: http://cde.com

  Step1: - Đăng nhập vào phần quản lý tên miền của Quí khách ở liên kết: VISION DNS | vdns | free dns | dns miễn phí | dns record
  - Đăng nhập bằng user và password được cung cấp khi đăng kí với VDNS

  Step2: Vào phần Quản lý DNS: Mặc định khi tạo Domain thì các Record xuất hiện như hình dưới
  [​IMG]

  1. Quí khách xóa hết các Record mà hệ thống đã tạo sẵn


  2. Tạo URL Redirect
  - Tạo thêm bản ghi mới URL Redirect như sau:
  + Nhập trong phần Tên Domain (
  Cũng là tên bản ghi): abc.com
  + Chọn loại Record là: URL Redirect
  + Điền Giá trị Record là: http://cde.com (Tên URL cần Redirect tới)
  + Bấm vào Tạo Record để hoàn tất việc tạo URL Redirect

  [​IMG]

  Làm tương tự để tạo thêm bản ghi: www.abc.com .Sau khi tạo URL Redirect thì nếu như Quí khách vào: http://abc.com thì trình duyệt sẽ chuyển đến: Cornell Dubilier Electronics, Inc. - Capacitor Solutions for Power Electronics

  3. Tạo URL Frame
  - Tạo thêm bản ghi mới URL Frame như sau:
  + Nhập trong phần Tên Domain (
  Cũng là tên bản ghi): abc.com
  + Chọn loại Record là: URL Frame
  + Điền Giá trị Record là: Cornell Dubilier Electronics, Inc. - Capacitor Solutions for Power Electronics (Tên URL cần Frame)
  +Bấm vào Tạo Record để hoàn tất việc tạo URL Frame
  [​IMG]

  - Làm tương tự để tạo thêm bản ghi www nếu muốn truy cập hiển thị www.abc.com:
  + Tạo record
  www - URL Frame - Cornell Dubilier Electronics, Inc. - Capacitor Solutions for Power Electronics. Sau khi tạo URL Frame thì nếu như Quí khách vào: http://abc.com hoặc http://www.abc.com thì trên thanh Adress của bạn sẽ hiện là: http://abc.com hoặc http://www.abc.com và sẽ chạy nội dung của URL: http://cde.com

  Sau khi tao URL Redirect và URL Frame thì các Record của Domain abc.com sẽ xuất hiện như hình dưới:

  [​IMG][​IMG]

  Hướng dẫn tạo Subdomain


  Hướng dẫn Tạo Subdomain trỏ về máy chủ khác

  Ví dụ: Tạo subdomain (forum.abc.com) cho Domain abc.com trỏ về IP: 123.30.120.143 thì bạn thực hiện 2 bước sau:

  Step1
  : - Đăng nhập vào phần quản lý tên miền của Quí khách ở liên kết: VISION DNS | vdns | free dns | dns miễn phí | dns record
  - Đăng nhập bằng user và password được cung cấp khi đăng kí với VDNS

  Step2: Vào phần Quản lý DNS: Mặc định khi tạo Domain thì các Record xuất hiện như hình dưới[​IMG]

  - Bạn cần phải thêm bản ghi mới với tên = subdomain và trỏ IP để Domain của bạn có thể nhận được subdomain. Vào phần Tạo Record:
  + Đánh tên subdomain vào ô tên Domain
  + Chọn Record A
  + Điền IP của Server cần trỏ đến
  + Bấm vào Tạo Record để hoàn tất việc tạo subdomain
  [​IMG]

  - Sau khi hoàn tất 2 bước trên thì subdomain :forum.abc.com đã được tạo và trỏ về Server IP: 123.30.120.143. khi đó các Record của Domain sẽ có dạng như hình dưới: [​IMG]
   
 2. kuteboy

  kuteboy Moderator Staff Member

  Chủ Thớt
  Joined:
  Dec 13, 2015
  Messages:
  260
  Likes Received:
  100
  Trophy Points:
  43
  Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Email Google APP:
  Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Email Google APP:

  Step1: Đăng ký Domain tại địa chỉ: http://www.google.com/a/cpanel/domain/new

  [​IMG]

  Step2: Đăng nhập vào Domain đã đăng ký: http://www.google.com/a/YourDomain.com/

  Sau khi đăng nhập vào và làm theo các bước trong website sẽ nhận được các Record dạng như sau:

  @ MX 10 aspmx.l.google.com.
  @ MX 20 alt1.aspmx.l.google.com.
  @ MX 20 alt2.aspmx.l.google.com.
  @ MX 30 aspmx2.googlemail.com.
  @ MX 30 aspmx3.googlemail.com.
  @ MX 30 aspmx4.googlemail.com.
  @ MX 30 aspmx5.googlemail.com.


  mail CName ghs.google.com.

  Ví dụ: Sau khi đăng ký thành công dịch vụ Mail Google APP cho Domain abc.com thì sẽ nhân được các Record như sau:


  googleffffffff9107ccf5 CNAME google.com
  mail CNAME ghs.google.com


  @ MX ASPMX.L.GOOGLE.COM 10
  @ MX ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM 20
  @ MX ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM 30
  @ MX ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM 30
  @ MX ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM 30
  @ MX ASPMX4.GOOGLEMAIL.COM 30
  @ MX ASPMX5.GOOGLEMAIL.COM 30


  Step3: - Đăng nhập vào phần quản lý tên miền của Quí khách ở liên kết: http://vdns.vn
  - Đăng nhập bằng user và password được cung cấp khi đăng ký với VDNS

  Ví dụ: Vào mục Quản lý DNS. Sau đó add các Record cho Domain abc.com
  Mặc định khởi tạo Domain thì hệ thống sẽ tự tạo các Record như sau (Chỉ quan tâm đến các Record CNAME và MX):
  [​IMG] * Trong phần CNAME:

  + Sửa lại bản ghi mail về dạng: mail CNAME ghs.google.com
  + Thêm 1 bản ghi googleffffffff9107ccf5 có dạng: googleffffffff9107ccf5 CNAME google.com

  Sau khi sửa và thêm bản ghi CNAME có dạng như sau: [​IMG]

  * Trong phần MX:

  + Xóa bản ghi mail : Bấm vào Icon [​IMG] để xóa Record
  + Thêm các bản ghi MX mà Google cung cấp:


  * Lưu ý: Google cung cấp cho Record Name là @ nhưng ta lại add trong phần thêm Record là: abc.com


  abc.com MX ASPMX.L.GOOGLE.COM 10
  abc.com MX ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM 20
  abc.com MX ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM 30
  abc.com MX ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM 30
  abc.com MX ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM 30
  abc.com MX ASPMX4.GOOGLEMAIL.COM 30
  abc.com MX ASPMX5.GOOGLEMAIL.COM 30


  Ví dụ tạo Record MX: abc.com MX ASPMX.L.GOOGLE.COM 10

  [​IMG]


  - Làm tương tự để add các Record MX còn lại. Sau khi sửa và thêm bản ghi MX có dạng như sau:
  [​IMG]
  - Sau khi điền các giá trị MX record. Google yêu cầu quá trình verify ownership, Quí khách chỉ cần add TXT record có dạng sau :

  [​IMG]

  Step4: Đăng nhập vào http://www.google.com/a/YourDomain.com
  Hoàn thành tiếp các bước trong này theo chỉ dẫn trên website!
   

Share This Page

Loading...