• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Share Share code game oẳn tù tì lột đồ girl cho JohnCMS by Nguyên Ary

Joined
Mar 12, 2016
Messages
9
Chủ thớt
#1
Mod game oẳn tù tì lột đồ girl cho johncms
Viết bởi Nguyên Ary, share lại by chaupro (chaudaik)
Demo ảnh:

Mô tả: oẳn tù tì với máy. Thắng, mở được ảnh tiếp theo!
Thua, mất 200 Xu. Hoà, không mất gì. Thua hai lần liên tiếp thì sẽ về ảnh trước!
Hướng dẫn: tải code về, vào host tạo thư mục /game trong /public_html (nếu có rồi thì thôi) rồi up code vào và giải nén. Xong bạn chạy đường dẫn http://domain/game/lotdo.php và test thành quả.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Nguồn: Gochep.net
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Tải xuống ott_lotdogirl_Nguyen_Ary.zip(434.2kb) (Dự phòng)
 

Facebook Comment

Similar threads

New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies