• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Share Share Code Bot Cảm Xúc bằng Cookie

Joined
Dec 1, 2016
Messages
70
Chủ thớt
#1
Chào mừng các bạn đến với WShare thì mới khai trương bài đầu tiên thì WShare will send to các bạn Mã BOT Cảm Xúc sử dụng bánh to the login no chết thẻ like all thể loại BOT trước đây.Vào vấn đề nhé đầu tiên bạn tải về Mã below bài này.

Bước 1 : Các bạn lấy bánh rồi vào http://crdx.org/misc/cookies/ , Domain nhập: facebook.com, đầu vào nhập Cookie bạn vừa lấy, bấm Tạo. Then lưu all in ra tập tin vào cookie.txt


Bước 2 : Mở tập tin config.php

<? php
$ idacc = ‘100011658135062’;
$ access_token = ”;
?>

Thầy 100011658135062 thành id Account of you, you can lấy id Tại đây.

Chỉnh thẻ bằng thẻ of you

(Lưu ý: Mã This is to có được id tình trạng mới nhất of friend Chứ nhé thẻ this is not used to cảm xúc).
Bước 3 : Cron nộp test.php and tận hưởng

This is a BOT cảm xúc cá nhân, các bạn if biết về lập trình thì sửa lại cho phù hợp nhu cầu nhé .Ngoài ra các bạn possible cài Bot miễn phí tại CamXuc.Mobi .
 

Attachments

Facebook Comment

New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies