• Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.
 • Chào toàn thể các thành viên, vào ngày 01/12/2017 CodeVn.Net chính thức đóng cửa chuyên mục Mua bán - Trao đổi - Quảng cáo vì vậy các bạn lưu ý KHÔNG spam link ở các chuyên mục khác nếu không muốn bị khóa tài khoản vĩnh viễn.

Hướng dẫn Redirect http to https sử dụng .htaccess

NamLee

Bơ Đi Mà Sống
Thành viên BQT
#1
Hiện nay, hầu hết các website đều đã, đang và sẽ dùng SSL, vì thế hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển http sang https tự động khi các bạn.


1. Đối với hosting Linux
Để làm điều này, tất nhiên bạn phải có SSL để cài đặt cho tên miền của bạn.
Sau đó, các bạn tạo file .htaccess (nếu đã có file .htaccess thì thêm vào) với nội dung sau

PHP:
RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteRule ^(.*)$ https://buidoi.net/$1 [R,L]
Các bạn nhớ sửa lại tên miền của mình nhé.

2. Đối với hosting Windows
PHP:
<configuration>
  <system.webServer>
    <rewrite> 
      <rules>
        <rule name="HTTP to HTTPS redirect" stopProcessing="true">
        <match url="(.*)" />
        <conditions>
          <add input="{HTTPS}" pattern="off" ignoreCase="true" />
        </conditions>
        <action type="Redirect" redirectType="Found" url="https://{HTTP_HOST}/{R:1}" />
        </rule>   
      </rules>
    </rewrite>
  </system.webServer>
</configuration>
Chúc các bạn thành công.
 

Quảng cáo

Tài nguyên mới