• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
 • Upgrade Your Account
  Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Hướng dẫn Redirect http to https sử dụng .htaccess

NamLee

Bơ Đi Mà Sống
Staff member
Joined
Dec 11, 2015
Messages
2,460
Chủ thớt
#1
Hiện nay, hầu hết các website đều đã, đang và sẽ dùng SSL, vì thế hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển http sang https tự động khi các bạn.


1. Đối với hosting Linux
Để làm điều này, tất nhiên bạn phải có SSL để cài đặt cho tên miền của bạn.
Sau đó, các bạn tạo file .htaccess (nếu đã có file .htaccess thì thêm vào) với nội dung sau

PHP:
RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteRule ^(.*)$ https://buidoi.net/$1 [R,L]
Các bạn nhớ sửa lại tên miền của mình nhé.

2. Đối với hosting Windows
PHP:
<configuration>
  <system.webServer>
    <rewrite> 
      <rules>
        <rule name="HTTP to HTTPS redirect" stopProcessing="true">
        <match url="(.*)" />
        <conditions>
          <add input="{HTTPS}" pattern="off" ignoreCase="true" />
        </conditions>
        <action type="Redirect" redirectType="Found" url="https://{HTTP_HOST}/{R:1}" />
        </rule>   
      </rules>
    </rewrite>
  </system.webServer>
</configuration>
Chúc các bạn thành công.
 

Facebook Comment

New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies