• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

PHP 7.1 chính thức ra mắt – Có gì mới ?

Đinh Quốc Hân

Đinh Quốc Hân
Staff member
Joined
Dec 11, 2015
Messages
6,000
Chủ thớt
#1
PHP phiên bản 7.1.0 đã chính thức ra mắt với nhiều cải tiến mới như kiểu dữ liệu có thể rỗng, kiểu trả về void, thiết lập mức truy cập các hằng ở các đối tượng và còn nhiều thứ khác, bây giờ chúng ta hãy xem qua các cải tiến mới có gì hay nhé.

Xem thêm tại: https://henrydinh.com/article/php-7-1-chinh-thuc-ra-mat-co-gi-moi/
 

Facebook Comment

New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies