• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Help Nhờ trợ giúp tý về trang chủ xen

Joined
Jan 27, 2018
Messages
13
Chủ thớt
#1
mình muốn cái Url ( trang chủ ) khi khách truy cập hiện danh sách forum kiểu gì nhỉ mọi người . giờ cứ phải ấn vào diễn đàn thì nó mới ra danh sách ấy
Ảnh chụp màn hình (19).png Ảnh chụp màn hình (21).png
 

Facebook Comment


Users who viewed this discussion (Total: 0)


New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies