• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Hướng dẫn Nâng cấp mysql 5.6 trên DirectAdmin custombuild 2.0

NamLee

Bơ Đi Mà Sống
Staff member
Joined
Dec 11, 2015
Messages
2,452
Chủ thớt
#1
Bài viết hướng dẫn các bạn nâng cấp version mysql trên DirectAdmin sử dụng custombuild 2.0

Code:
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set mysql 5.6
./build set mysql_inst mysql
./build set mysql_backup yes
./build update
./build mysql
Ở đây bạn có thể build mysql 5.1, 5.5, or 5.6.

Hệ thống sẽ backup một bản backup đầy đẻ nếu bạn để mysql_backup=yes trước khi nâng cấp.

Say khi update mysql bạn cũng cần phải recompile php.
Code:
./build php n
Chúc các bạn thành công.
 

Facebook Comment

New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies