• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Hướng dẫn Mở port cho VPS windows server 2012

NamLee

Bơ Đi Mà Sống
Staff member
Joined
Dec 11, 2015
Messages
2,460
Chủ thớt
#1
Có bạn nhờ mình làm bài hướng dẫn Mở port cho VPS windows server 2012 nên mình đã làm và hướng dẫn lại cho các bạn.

1. Start Menu -> Programs -> Administrative Tools -> Windows Firewall with Advanced Security

2. Bên menu bên trái click chọn Inbound Rules3. Bên menu bên phải click chọn New Rule...4. Chọn Port, click Next5. Chọn TCP, điền port 80 vào (có thể thêm 8080 nếu thích, mở port cho FTP thì là UDP - 20 và 21), click Next6. Chọn Allow the connection, click Next7. Click Next nếu ko biết gì về cái này như mình8. Điền tên của Rule, click Finish9. Lặp lại các bước 2-8 cho bên Outbound Rules

Chúc các bạn thành công.
 

Facebook Comment

Similar threads

New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies