• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

ML Manager: Quản lý và trích ứng dụng thành file APK

Joined
Dec 13, 2015
Messages
47
Chủ thớt
#1


Nếu bạn muốn tổ chức, sắp xếp và xuất các ứng dụng hệ thống hoặc đã cài đặt trên thiết bị thành file APK để sao lưu trước khi cập nhật, hãy thử qua ứng dụng miễn phí ML Manager dành cho Android.

ML Manager có thể xuất các ứng dụng đã cài đặt trong máy thành file APK để lưu trữ, hoặc chia sẻ với bạn bè thông qua dịch vụ đám mây hay ứng dụng tin nhắn. Ngoài ra, người dùng cũng có thể sử dụng ML Manager để gỡ bỏ ứng dụng không mong muốn một cách dễ dàng.

Bên trong menu cài đặt, bạn sẽ có tùy chọn xóa nhanh hết tất các file APK đã được xuất, chỉ rõ thư mục xuất file, đặt tên file. Giao diện ứng dụng khá sáng sủa với các tùy chọn dễ tùy biến.


ML Manager không yêu cầu Root Access, đồng thời đây là một ứng dụng mã nguồn mở. Mặc dù được phát hành miễn phí nhưng người dùng vẫn có thể bỏ ra $1.43 để mở khóa các tính năng nâng cao hơn như ẩn ứng dụng khỏi laucher, quản lí các ứng dụng ẩn từ bảng điều khiển, gỡ cài đặt ứng dụng hệ thống, xóa dữ liệu cache cho mỗi ứng dụng.

Tải về ML Manager miễn phí tại địa chỉ:
 

Facebook Comment

New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies