1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Lavarel lỗi Internal Server Error khi click vào trang con

Discussion in 'Thảo luận chung' started by danhtac.com, Dec 1, 2016.

 1. danhtac.com

  danhtac.com New Member

  Joined:
  Nov 27, 2016
  Messages:
  6
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  Code Lavarel chuyển host bị lỗi Internal Server Error khi click vào trang con, chỉ vào được mỗi index. Bro nào fix hộ mình với
  file .htacess lấy nguyên từ host cũ
  PHP:
  <IfModule mod_rewrite.c>
      <
  IfModule mod_negotiation.c>
          
  Options -MultiViews
      
  </IfModule>

      
  RewriteEngine On
      
  # Redirect Trailing Slashes If Not A Folder...
      
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
      RewriteRule 
  ^(.*)/$ /$[L,R=301]

      
  # Handle Front Controller...
      
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
      RewriteCond 
  %{REQUEST_FILENAME} !-f
      RewriteRule 
  ^(.*)$ public/$[L]

      
  # Handle Authorization Header
      
  RewriteCond %{HTTP:Authorization} .
      
  RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
  </
  IfModule>
   
 2. Đinh Quốc Hân

  Đinh Quốc Hân Đinh Quốc Hân Staff Member

  Joined:
  Dec 11, 2015
  Messages:
  5,997
  Likes Received:
  27,589
  Trophy Points:
  12,605
  Lỗi 500 không chỉ xuất hiện mỗi ở htaccess cũng có thể là do code, bạn xóa file log của laravel rồi vào trang lỗi xem có sản sinh ra file log ko.

  /storages/framework/logs/laravel.log
   
 3. danhtac.com

  danhtac.com New Member

  Chủ Thớt
  Joined:
  Nov 27, 2016
  Messages:
  6
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  vẫn báo như này Bro ơi
  Internal Server Error
  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

  Please contact the server administrator at to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

  More information about this error may be available in the server error log.

  Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
   
 4. Đinh Quốc Hân

  Đinh Quốc Hân Đinh Quốc Hân Staff Member

  Joined:
  Dec 11, 2015
  Messages:
  5,997
  Likes Received:
  27,589
  Trophy Points:
  12,605
  Đọc kỹ giùm đi bạn -_- nếu lỗi thì copy cái file log ra. thường thì code laravel chỉ dùng cho VPS.
   
 5. danhtac.com

  danhtac.com New Member

  Chủ Thớt
  Joined:
  Nov 27, 2016
  Messages:
  6
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  xóa file log ở đây /storages/framework/logs/laravel.log. Xóa xong thư mục logs chẳng có gì luôn, vào đi vào lại vẫn trống trơn bạn ơi
   
 6. Đinh Quốc Hân

  Đinh Quốc Hân Đinh Quốc Hân Staff Member

  Joined:
  Dec 11, 2015
  Messages:
  5,997
  Likes Received:
  27,589
  Trophy Points:
  12,605
  Vậy lỗi này do hosting bạn ko hỗ trợ htaccess của laravel, hãy dùng VPS để chạy ổn định nhé.
   
  danhtac.com and NamLee like this.
 7. danhtac.com

  danhtac.com New Member

  Chủ Thớt
  Joined:
  Nov 27, 2016
  Messages:
  6
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  OK bạn, mình đổi host được luôn =D.
  Bạn có viết plugin leech truyện và design lại giao diện không. Nhận thì Inbox giá cho mình
   
 8. Đinh Quốc Hân

  Đinh Quốc Hân Đinh Quốc Hân Staff Member

  Joined:
  Dec 11, 2015
  Messages:
  5,997
  Likes Received:
  27,589
  Trophy Points:
  12,605
  Bạn nghĩ mình có nên viết không trong khi mình đang có web truyện trong tay :))
   
 9. danhtac.com

  danhtac.com New Member

  Chủ Thớt
  Joined:
  Nov 27, 2016
  Messages:
  6
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
Loading...

Share This Page

Loading...