• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Help Làm sao để lấy ảnh đầu tiên trong bài làm thumb

NamLee

Bơ Đi Mà Sống
Staff member
Joined
Dec 11, 2015
Messages
2,452
#6
à rồi, ảnh đầu tiên, thế mình bó tay nhé vì cũng chưa sử dụng ;)
sr vì đọc thiếu.
 

Facebook Comment

New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies