• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

javascript

Haithuyle

New Member
Joined
Apr 6, 2022
Messages
1
Chủ thớt
#1
Em viết đoạn code javascript sau:

var input = document.getElementById('input');
var inputList = [];
input.addEventListener('change', function (e) {
for (var i = 0; i < input.files.length; i++) {
inputList.push(input.files);
}
});
for (var i = 0; i < inputList.length; i++) {
console.log(inputList);
}


Từ thẻ input em chọn nhiều files và lưu vào array inputList
Tại cửa sổ console của web: em dùng lệnh inputList[ ] để kiểm tra từng phần tử mảng thì thấy kết quả, tức là array đã nhận files.
Sau đó em duyệt lại array này bằng vòng for, nhưng không thấy kết quả ở cửa sổ console.
Làm sao để duyệt qua array này? (không thể tiếp tục các công việc khác nếu không thể truy cập vào array)
Rất mong các anh giúp, em cám ơn rất nhiều.
 

Facebook Comment

New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies