• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

[iOS/Android] Azar - Ứng dụng tìm rau hàng đầu thế giới :|

Joined
Dec 13, 2015
Messages
47
Chủ thớt
#1
Azar là ứng dụng tìm bạn mới thông qua chat video. Ứng dụng giúp bạn khám phá và kết bạn trên khắp thế giới khi đang ở trong không gian thoải mái tại nhà.Thông qua Azar gặp một người cũng đơn giản như một cái vuốt nhẹ. Vuốt nhẹ để gặp gỡ, thật là đơn giản! Tự mình tiếp xúc với các nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau chưa bao giờ có thể đơn giản hơn ! Azar kết nối mọi người thông qua phương thức videocall,chatting bạn có thể tìm gặp tất cả mọi người trên thế giới thông qua Azar từ Châu Âu, Châu Á...v..v.


Một số hình ảnh trong app:


Tìm kiếm đối tượng thông qua bộ lọc giới tính và khu vực


Giao tiếp qua chatting hay click vào biểu tượng videocall để thực hiện cuộc gọi


Các bộ lọc đa dạng trong app


Danh bạ sử dụng trong app đươc hiện thị rõ thông tin bạn bè của bạn

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.azarlive.android
iOS: https://itunes.apple.com/us/app/azar-video-chat-call-messenger/id972558973?mt=8
 

Facebook Comment

New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies