• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

[Infographic] Cách giải thích bitcoin mà ông bà bạn cũng có thể hiểu

kuteboy

Ahihi
Staff member
Joined
Dec 13, 2015
Messages
903
Chủ thớt
#1
Tiền điện tử, blockchain, bitcoin...là những khái niệm mới và khá trừu tượng thời gian gần đây. Dưới đây là cách giải thích về bitcoin mà ông bà bạn cũng có thể hiểu.

1513159224870.png
 

Facebook Comment


Users who viewed this discussion (Total: 0)


New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies