• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Hướng dẫn Hướng dẫn tạo 1 addon Xenforo 2 đơn giản

kuteboy

Ahihi
Staff member
Joined
Dec 13, 2015
Messages
923
Chủ thớt
#1
kuteboy đã đăng tài nguyên mới:

Hướng dẫn tạo 1 addon Xenforo 2 đơn giản - Cách tạo addon Xenforo 2

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách cơ bản nhất để tạo 1 addon cũng cơ bản nhất trong Xenforo 2

Về cấu trúc Addon bao gồm cơ bản các thành phần sau:
1. Add-on ID: gồm 2 kiểu

- ID kiểu đơn giản: là chỉ gồm tên addon, chỉ chứa các ký chữ cái và số (không nằm ở đầu tên). Ví dụ: Demo
- ID chứa tên nhà cung cấp: có thể là tên công ty, thương hiệu. Ví dụ: nopViet/Demo

Các addon trên XF2 đặt trong folder src/addons. Nếu addon ID là...
Đọc thêm về tài nguyên này...
 

Facebook Comment

New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies