• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Hướng dẫn fix lỗi InnoDB Storage Engine Failed khi sử dụng XAMPP trên Windows 8

NamLee

Bơ Đi Mà Sống
Staff member
Joined
Dec 11, 2015
Messages
2,460
Chủ thớt
#1
Khi bạn cài đặt XAMPP trên Windows 8, 1 số trường hợp sẽ bị lỗi như sau: Apache hoạt động bình thường nhưng MySQL thì không thể khởi động. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cách fix lỗi này =D

Lỗi như sau:
1. Khởi động XAMPP
2. Khởi động ApacheMySQL
- Apache màu xanh
- MySQL màu đỏ


Code:
[ERROR] Plugin ‘InnoDB’ init function returned error.
[ERROR] Plugin ‘InnoDB’ registration as a STORAGE ENGINE failed.
[ERROR] Unknown/unsupported storage engine: InnoDB
[ERROR] Aborting
Bạn có thể xem lỗi trong file mysql error log

Sau đây là cách fix lỗi:
1. Vào thư mục xampp/mysql/dat
xóa các file sau:
* ib_logfile0
* ib_logfile1
* ibdata1
Bước 2: Mở file my.iniBước 3: Tìm phần cấu hình InnoDB trong file my.ini và thêm đoạn code sau vào giống trong hình

Code:
innodb_flush_method=normalBước 4: Xóa hết nội dung trong file mysql_error.log và lưu lại
Bước 5: Thoát hoàn toàn XAMPP
Bước 6: Mở XAMPP với quyền Administrator
Bước 7: Khởi động lại Apache và MySQL

Bạn sẽ thấy MySQL màu xanh

Chúc bạn thành công :)
 

Facebook Comment

New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies