• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
 • Upgrade Your Account
  Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Hỏi Hỏi về thêm custom css theme gomedia

langtudaik

Active Member
Joined
Dec 13, 2015
Messages
163
Chủ thớt
#1
Mọi người giúp mình với mình có cái css khi thêm vào custom thì nó lỗi hk hiển thị đúng như ý mình muốn trong theme gomedia nhưng mình dùng cho blogger, mã nguồn khác thì lại ok.
Đoạn css:
Code:
#dlbox {
 margin:auto;
 padding:4px;
 background:#F6F6F6;
 clear:both;
 border:1px solid #ccc;
 position: relative;
 height:auto;
 width:95%;
 max-width:460px;
}
#dlbox h4 {
 color: #00A349;
 font-size:25px;
 padding:10px;
 text-align:center;
height:auto;
}

#dlbox ul {
 padding:0;
 margin:10px 0;
 color:#0B00E6;
}
#dlbox ul.dl li {
background:#EDEDED;
list-style-type:disc;
list-style-image:url("https://cdn1.iconfinder.com/data/icons/hawcons/32/698860-icon-129-cloud-download-128.png") ;
list-style-position:inside;
border:#359BED solid 2px;
margin-bottom:-10px;
padding:3px 0;
}
#dlbox ul.dl a li{
position:relative;
background:#F9F9F9;
color:#4D4D4D;
font-weight:bold;
}
#dlbox ul.dl a li:hover{
 background:#000;
color:#fff;
}
.txt-dl-list{
color:#DC0101;
}
#dlbox .dl-link li {
 display: inline;
 margin-left:5px;
 padding-left:5px;
 border:5px solid #fff;
}
#dlbox .dl-link li:first-child {
 margin:0;
 padding:0;
 border:none;
}
#dlbox .dl-list {
 background:#EDEDED;
list-style:inside disc;
padding-left:5px;
}

#dlbox .dl-list li{
 line-height:20px;
}

#dlbox a {
 text-decoration: none;
 color:#BE01F4;
 padding:3px 0;
 line-height:30px;
}
#dlbox .qr {
display:none;
float:right;
bottom:6px;
right:6px;
box-shadow: 0 0 2px 0 #999;
}
Đoạn HTML:
HTML:
<div id="dlbox" >  
<h4>Download Link's</h4>
<ul class="dl">
<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gameloft.android.ANMP.GloftGGHM"><li class="download"><span>Download Apk</span></li></a>
<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gameloft.android.ANMP.GloftGGHM"><li class="download"><span>Download Apk Mod</span></li></a>
<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gameloft.android.ANMP.GloftGGHM"><li class="download"><span>Download Data</span></li></a>
<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gameloft.android.ANMP.GloftGGHM" rel="bookmark" target="_blank" title="Download from google play" ><li>Google Play</li></a>      
</ul>
<ul class="dl-list">
</li>
<li ><span class="txt-dl-list">Current Version :</span><span>2.3.2a</li><li class="dl-size"><span class="txt-dl-list">File Size :</span><span>33 MB | 18 MB | 947 MB</span></li><li class="dl-version"><span class="txt-dl-list">Requires Android :</span><span>2.3 +</span></li>
</ul>
</div>
Mình thêm cái đoạn html trên vào phần bài viết thì nó lỗi không như cái mình mún nó hiển thị demo sử dụng theme gomadiademo sử dụng blogger hoặc mã nguồn khác nhìn 2 cái rất khác ai bít xin chỉ giáo thêm ạ . Thanks
 

NamLee

Bơ Đi Mà Sống
Staff member
Joined
Dec 11, 2015
Messages
2,459
#2
đối với wordpress tốt nhất nên add thẳng vào style.css là ok ngay :)
 

NamLee

Bơ Đi Mà Sống
Staff member
Joined
Dec 11, 2015
Messages
2,459
#8
Code:
<div id="dlbox">
<h4>Download Link’s</h4>
<ul class="dl">
<a href="http://www.mobikin.com/downloads/mobikin-doctor-for-android.exe">
<li class="download"><span>MobiKin Doctor for Android</span></li>
</a><p><a href="http://www.mobikin.com/downloads/mobikin-doctor-for-android.exe"></a><br>
<a href="http://www.mobikin.com/downloads/mobikin-ios-doctor.exe">
</a></p><li class="download"><a href="http://www.mobikin.com/downloads/mobikin-ios-doctor.exe"><span>MobiKin Doctor for iOS</span></a></li><a href="http://www.mobikin.com/downloads/mobikin-ios-doctor.exe">
</a><p><a href="http://www.mobikin.com/downloads/mobikin-ios-doctor.exe"></a><br>
<a href="http://download1348.mediafire.com/a6xcptzdbdxg/fvgmh93tlq2e2go/mobikin-doctor-for-android.exe">
</a></p><li class="download"><a href="http://download1348.mediafire.com/a6xcptzdbdxg/fvgmh93tlq2e2go/mobikin-doctor-for-android.exe"><span>(Download Mirror) MobiKin Doctor for Android</span></a></li><a href="http://download1348.mediafire.com/a6xcptzdbdxg/fvgmh93tlq2e2go/mobikin-doctor-for-android.exe">
</a><p><a href="http://download1348.mediafire.com/a6xcptzdbdxg/fvgmh93tlq2e2go/mobikin-doctor-for-android.exe"></a>
</p></ul>
<ul class="dl-list">
<li><span class="txt-dl-list">Current Version :</span>v2.1.0 (iOS) and v1.0.0 (Android)</li>
<li class="dl-size"><span class="txt-dl-list">File Size :</span>3 MB (iOS) and 3 MB (Android)</li>
<li class="dl-version"><span class="txt-dl-list">Supports Windows :</span>XP, Vista, 7, 8/8.1, and 10 (32-bit and 64-bit)</li>
</ul>
</div>
code thiếu <li> tùm lum hết bảo sao không chạy -_-
 

langtudaik

Active Member
Joined
Dec 13, 2015
Messages
163
Chủ thớt
#9
Code:
<div id="dlbox">
<h4>Download Link’s</h4>
<ul class="dl">
<a href="http://www.mobikin.com/downloads/mobikin-doctor-for-android.exe">
<li class="download"><span>MobiKin Doctor for Android</span></li>
</a><p><a href="http://www.mobikin.com/downloads/mobikin-doctor-for-android.exe"></a><br>
<a href="http://www.mobikin.com/downloads/mobikin-ios-doctor.exe">
</a></p><li class="download"><a href="http://www.mobikin.com/downloads/mobikin-ios-doctor.exe"><span>MobiKin Doctor for iOS</span></a></li><a href="http://www.mobikin.com/downloads/mobikin-ios-doctor.exe">
</a><p><a href="http://www.mobikin.com/downloads/mobikin-ios-doctor.exe"></a><br>
<a href="http://download1348.mediafire.com/a6xcptzdbdxg/fvgmh93tlq2e2go/mobikin-doctor-for-android.exe">
</a></p><li class="download"><a href="http://download1348.mediafire.com/a6xcptzdbdxg/fvgmh93tlq2e2go/mobikin-doctor-for-android.exe"><span>(Download Mirror) MobiKin Doctor for Android</span></a></li><a href="http://download1348.mediafire.com/a6xcptzdbdxg/fvgmh93tlq2e2go/mobikin-doctor-for-android.exe">
</a><p><a href="http://download1348.mediafire.com/a6xcptzdbdxg/fvgmh93tlq2e2go/mobikin-doctor-for-android.exe"></a>
</p></ul>
<ul class="dl-list">
<li><span class="txt-dl-list">Current Version :</span>v2.1.0 (iOS) and v1.0.0 (Android)</li>
<li class="dl-size"><span class="txt-dl-list">File Size :</span>3 MB (iOS) and 3 MB (Android)</li>
<li class="dl-version"><span class="txt-dl-list">Supports Windows :</span>XP, Vista, 7, 8/8.1, and 10 (32-bit and 64-bit)</li>
</ul>
</div>
code thiếu <li> tùm lum hết bảo sao không chạy -_-
đúng rồi mà....
 

Facebook Comment

Similar threads

New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies