• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Hướng dẫn Hiện diễn đàn con ra trang chủ forum Xenforo

NamLee

Bơ Đi Mà Sống
Staff member
Joined
Dec 11, 2015
Messages
2,460
Chủ thớt
#1
Từ Xenforo 1.2 trể lên Xenforo đã cho người dung tùy chọn hiển thị diễn đàn con ra trang chủ forum xenforo hay ẩn diễn đàn con mà không cần thay đổi cấu trúc web của bạn. hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cho các diễn đàn con hiện ra trang chủ forum.

Các bạn chỉ cần vào phẩm quản lý và theo đường dẫn sau: Apperance > Style Properties > Forum / Node List
Và bỏ dấu tích khỏi ô Show sub-forums popupVà đây là demo:


Chúc các bạn thành công!
 

Facebook Comment

New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies