• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Giveaway - Apex All in One PDF Tools

langtudaik

Active Member
Joined
Dec 13, 2015
Messages
163
Chủ thớt
#1
2a7ampx.jpg
Apex All in One PDF Tools cho phép bạn tách và hợp nhất các tập tin PDF.
Apex All in One PDF Tools cho phép bạn thực hiện nhiều chức năng PDF cần thiết thông thường: kết hợp nhiều file PDF với nhau, chia tách một file PDF thành file PDF riêng biệt, thay đổi kích thước của các trang PDF, thêm mật khẩu / bảo vệ mã hóa cho các file PDF, trích xuất các trang từ các file PDF, xóa các trang từ PDF, đặt / sửa đổi PDF có thuộc tính meta, vv Hổ trớ chế biến hàng loạt

- Kết hợp nhiều file PDF hoặc các trang cụ thể và làm cho một file PDF duy nhất.
- Xóa các trang cụ thể từ PDF và làm cho một file PDF duy nhất.
- Trích xuất các trang từ PDF quy định như là một trang PDF duy nhất.
- Kết hợp tất cả các trang của hai PDF khác nhau trên một trang duy nhất để so sánh và làm cho một file PDF mới.

Apex All in One PDF Tools có thể kết nối nhiều file lại với nhau và chia nhỏ một tập tin lớn và làm cho nhiều file PDF nhỏ hơn. Nó có thể cho phép thực hiện nhiều hoạt động trên các tập tin Adobe như thay đổi kích thước của các trang có kích thước tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh chiều cao chiều dài tùy , bổ sung bảo mật trên các tài liệu PDF, các trang được trích xuất từ PDF, xóa các trang từ PDF, thiết lập các thuộc tính tập tin Meta PDF (Tiêu đề, tác giả, chủ đề và Từ khoá) cài hậu tố và tiền tố trong tên tập tin kết quả, cách làm việc đúng cách trên tất cả các nội dung ngôn ngữ PDF. Adobe PDF kết hợp có thể loại bỏ một hay nhiều trang vô dụng và đính kèm thêm một hoặc nhiều trang quan trọng. Sử dụng ứng dụng này, bạn có thể sắp xếp lại các trang trong bất kỳ tập tin PDF. Đây là phần mềm độc lập không cần bất kỳ công cụ hỗ trợ khác. Sáp nhật Adobe PDF và cung cấp tùy chọn để thiết lập watermark và đánh dấu vào tài liệu PDF.* Có giao diện rõ ràng và thân thiện.
* Bạn có thể thêm các trang đơn lẻ hoặc nhiều vào bất kỳ tập tin PDF.
* Tạo mật khẩu bảo vệ tập tin PDF bí mật.
* Cung cấp cho bạn tùy chọn để thiết lập wetrmark và bookmark trong PDF.
* Sắp xếp lại các trang theo thứ tự yêu cầu.
* Kết hợp hai hay nhiều file PDF vào một tập tin duy nhất trong bất kỳ thứ tự
* Hoạt động chính xác trên bất kỳ nội dung ngôn ngữ PDF.
* Thay đổi kích thước của các trang trong tập tin PDF.
* Cho phép tùy chọn để thêm tiền tố và hậu tố trong tên tập tin kết quả.
* Với sự giúp đỡ của công cụ này, bạn có thể xóa các trang trống không mong muốn từ các tập tin PDF.
* Bạn có thể thiết lập PDF với thuộc tính Meta như Tiêu đề, Tác giả, Chủ đề và Từ khoá.
* Hoạt động trên Windows 2000, 2003, XP, Vista, Win7 8 và cả x32 và x64 bit


 

Facebook Comment

Similar threads

New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies