• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Hướng dẫn Fix lỗi hỏi mật khẫu FTP trên wordpress khi install theme và plugin

NamLee

Bơ Đi Mà Sống
Staff member
Joined
Dec 11, 2015
Messages
2,460
Chủ thớt
#1
Phiên bản mới của WordPress đòi hỏi bảo mật khá cao, nên khi bạn đang sử dụng mã nguồn này được 1 thời gian và bạn cần nâng cấp giao diện ( theme ) hay Plugin thì lại nhận được thông báo phải khai báo đăng nhập qua FTP của tài khoản hosting, VPS / Server của bạn. Nhiều bạn lại cho là bảo mật củahosting, VPS / Server quá cao, nhưng thật tế không phải như vậy mà do WordPress yêu cầu vì bảo mật.

Chúng ta sẽ có hình ảnh như sau khi upgrade, install plugin, install themeCách fix lỗi như sau
mở file wp-config.php lên và thêm dòng sau đây vào file wp-config.php

Code:
define( ‘FS_METHOD’, ‘direct’ );


Sau khi thêm dòng này vào file wp-config.php thì bạn upload đè lên và thử install hay upgrade sẽ không bị hỏi mật khẫu của FTP nữa.
 
Joined
Feb 16, 2016
Messages
44
#2
Phiên bản mới của WordPress đòi hỏi bảo mật khá cao, nên khi bạn đang sử dụng mã nguồn này được 1 thời gian và bạn cần nâng cấp giao diện ( theme ) hay Plugin thì lại nhận được thông báo phải khai báo đăng nhập qua FTP của tài khoản hosting, VPS / Server của bạn. Nhiều bạn lại cho là bảo mật củahosting, VPS / Server quá cao, nhưng thật tế không phải như vậy mà do WordPress yêu cầu vì bảo mật.

Chúng ta sẽ có hình ảnh như sau khi upgrade, install plugin, install themeCách fix lỗi như sau
mở file wp-config.php lên và thêm dòng sau đây vào file wp-config.php

Code:
define( ‘FS_METHOD’, ‘direct’ );


Sau khi thêm dòng này vào file wp-config.
Hay quá
 

Facebook Comment

New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies