• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Share Domains Names Checker v1.3.7

kuteboy

Ahihi
Staff member
Joined
Dec 13, 2015
Messages
923
Chủ thớt
#1

This app enables you to have a domains names checker on your website. The app can run in 3 different search modes (including an AJAX search and an instant search). It’s based on 2 different API (domai.nr & Dreamhost). You can set which one to use from the config file.
When using the Dreamhost API provider you can define your own registrars lists with your own affiliate link to register a new domain, that way you can make money each time a user registers a domain through your website.
This app also comes with a built-in area (at the top of the search input), that you can customize from the config file with your own ad banner code. After purchasing this app, you get the full source code enabling you to run an app just like on our demo page !


1. Ứng dụng này cho phép bạn có một tên miền tên Checker trên trang web của bạn. Các ứng dụng có thể chạy trong 3 chế độ tìm kiếm khác nhau (bao gồm cả tìm kiếm AJAX và tìm kiếm tức thời). Nó dựa trên 2 API khác nhau (domai.nr & Dreamhost). Bạn có thể thiết lập một để sử dụng từ các tập tin cấu hình.

2. Khi sử dụng các nhà cung cấp Dreamhost API, bạn có thể xác định đăng ký danh sách của riêng bạn với các liên kết liên kết của riêng bạn để đăng ký một tên miền mới, như vậy bạn có thể kiếm tiền mỗi khi người dùng đăng ký một tên miền thông qua trang web của bạn.

3. Ứng dụng này cũng đi kèm với một khu vực được xây dựng-in (ở trên cùng của đầu vào tìm kiếm), bạn có thể tùy chỉnh từ các tập tin cấu hình với mã biểu ngữ quảng cáo của riêng bạn. Sau khi mua ứng dụng này, bạn sẽ có được mã nguồn đầy đủ cho phép bạn chạy một ứng dụng giống như trên trang demo của chúng tôi!

Demo: Domains Checker
Download: Đính kèm
 

Attachments

Facebook Comment

Similar threads

New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies