• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Thảo Luận Đang có VPS, thành viên nào góp tiền mua license dùng chung không nhỉ?

NamLee

Bơ Đi Mà Sống
Staff member
Joined
Dec 11, 2015
Messages
2,460
Chủ thớt
#1
Tình hình đang có VPS ram 4GB, 4 core, 80 GB HDD đang tính cài Directadmin hoặc cPanel, có thành viên nào có nhã hứng góp tiền mua license dùng chung không nhỉ? =D
 

Facebook Comment

New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies