• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
 • Upgrade Your Account
  Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Share Code quảng cáo Google Adsense Responsive

NamLee

Bơ Đi Mà Sống
Staff member
Joined
Dec 11, 2015
Messages
2,459
Chủ thớt
#1
Chào các bạn, như các bạn thấy thì ngay dưới bài viết đầu tiên của BuiDoi.Net sẽ có 1 ADS của Google Adsense, quảng cáo này tự động thay đổi kích thước khi kích thước màn hình thay đổi (tương ứng với từng loại màn hình hiển thị).

Có bạn hỏi xin nên mình cũng share cho bạn nào cần.
Code này không chỉ áp dụng cho riêng Xenforo mà có thể áp dụng cho tất cả các loại mã nguồn khác.

Demo ảnh:


Và đây là code mà BuiDoi.Net đang dùng (hiển thị ADS ngay dưới bài viết đầu tiên)

Các bạn vào template ad_message_below và sửa toàn bộ thành

Code:
<xen:hook name="ad_message_below" />

<xen:if is="{$post.position} == 0 AND !{$message.conversation_id}">
    <li class="message">
      <div class="messageUserInfo" itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Person">
        <div class="messageUserBlock">
          <div class="avatarHolder">
            <span class="helper"></span>
            <xen:avatar user="$visitor" size="m" img="true" />
          </div>
          <h3 class="userText">
          <span style="font-weight: bold">Google AdSense</span>
          <em class="userTitle" itemprop="title">Guest Advertisement</em>
          </h3>
          <span class="arrow"><span></span></span>
        </div>
      </div>
      <div class="messageInfo primaryContent">
        <div class="messageContent">
          <article>
            <blockquote class="messageText ugc baseHtml">
              <div id="google-ads-1"></div>
              <script type="text/javascript">
                /* Calculate the width of available ad space */
                ad = document.getElementById('google-ads-1');
                if (ad.getBoundingClientRect().width) {
                  adWidth = ad.getBoundingClientRect().width; // for modern browsers
                } else {
                  adWidth = ad.offsetWidth; // for old IE
                }
                /* Replace ca-pub-XXX with your AdSense Publisher ID */
                google_ad_client = "ca-pub-xxxxx";
                /* Replace 1234567890 with the AdSense Ad Slot ID */
                google_ad_slot = "xxxxx";
 
                /* Do not change anything after this line */
                if ( adWidth >= 728 )
                 google_ad_size = ["728", "90"]; /* Leaderboard 728x90 */
                else if ( adWidth >= 468 )
                 google_ad_size = ["468", "60"]; /* Banner (468 x 60) */
                else if ( adWidth >= 336 )
                 google_ad_size = ["336", "280"]; /* Large Rectangle (336 x 280) */
                else if ( adWidth >= 300 )
                 google_ad_size = ["300", "250"]; /* Medium Rectangle (300 x 250) */
                else if ( adWidth >= 250 )
                 google_ad_size = ["250", "250"]; /* Square (250 x 250) */
                else if ( adWidth >= 200 )
                 google_ad_size = ["200", "200"]; /* Small Square (200 x 200) */
                else if ( adWidth >= 180 )
                 google_ad_size = ["180", "150"]; /* Small Rectangle (180 x 150) */
                else
                 google_ad_size = ["125", "125"]; /* Button (125 x 125) */
                document.write (
                 '<ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:'
                 + google_ad_size[0] + 'px;height:'
                 + google_ad_size[1] + 'px" data-ad-client="'
                 + google_ad_client + '" data-ad-slot="'
                 + google_ad_slot + '"></ins>'
                );
 
                (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
              </script>
              <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
            </blockquote>
          </article>
        </div>
      </div>
    </li>
</xen:if>
Các bạn chú ý thay đổi phần sau nhé:
google_ad_client = "ca-pub-xxxxx";
google_ad_slot = "xxxxx";

Chúc các bạn thành công.
Lê Tí
 

Facebook Comment

New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies