1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.
 2. Vui lòng đăng nhập để sử dụng Chat Box và nhiều tính năng hơn nữa
  Dismiss Notice

Hỏi code laravel file cấu hình ở đâu

Discussion in 'Thảo luận chung' started by lemanhhung, Nov 29, 2016.

 1. lemanhhung

  lemanhhung New Member

  Joined:
  Nov 29, 2016
  Messages:
  3
  Likes Received:
  3
  Trophy Points:
  3
  Mình có bộ code mã nguồn laravel , mọi người cho hỏi file cấu hình để điền database, use, pass ở đâu để dùng bigdump import data
  Thank cả nhà
   
  NamLee likes this.
 2. HenryDinh

  HenryDinh Đinh Quốc Hân Staff Member

  Joined:
  Dec 11, 2015
  Messages:
  5,995
  Likes Received:
  27,588
  Trophy Points:
  12,605
  nếu là phiên bản laravel dưới 5.0 thì thông tin cấu hình nằm trong /app/config/database.php mà nếu bản cao hơn thì nó ở /config/database.php nhưng từ 5.0 sẽ chỉnh sửa cấu hình tại một tệp môi trường là .env tại thư mục gốc, ví dụ:

  Code:
  DB_CONNECTION=mysql
  DB_HOST=172.0.0.1
  DB_PORT=3306
  DB_DATABASE=database
  DB_USERNAME=root
  DB_PASSWORD=password
  
   
  NamLee and lemanhhung like this.
 3. lemanhhung

  lemanhhung New Member

  Chủ Thớt
  Joined:
  Nov 29, 2016
  Messages:
  3
  Likes Received:
  3
  Trophy Points:
  3
  PHP:
  <?php

  return [

      
  /*
      |--------------------------------------------------------------------------
      | PDO Fetch Style
      |--------------------------------------------------------------------------
      |
      | By default, database results will be returned as instances of the PHP
      | stdClass object; however, you may desire to retrieve records in an
      | array format for simplicity. Here you can tweak the fetch style.
      |
      */

      
  'fetch' => PDO::FETCH_CLASS,

      
  /*
      |--------------------------------------------------------------------------
      | Default Database Connection Name
      |--------------------------------------------------------------------------
      |
      | Here you may specify which of the database connections below you wish
      | to use as your default connection for all database work. Of course
      | you may use many connections at once using the Database library.
      |
      */

      
  'default' => env('DB_CONNECTION''mysql'),

      
  /*
      |--------------------------------------------------------------------------
      | Database Connections
      |--------------------------------------------------------------------------
      |
      | Here are each of the database connections setup for your application.
      | Of course, examples of configuring each database platform that is
      | supported by Laravel is shown below to make development simple.
      |
      |
      | All database work in Laravel is done through the PHP PDO facilities
      | so make sure you have the driver for your particular database of
      | choice installed on your machine before you begin development.
      |
      */

      
  'connections' => [

          
  'sqlite' => [
              
  'driver'   => 'sqlite',
              
  'database' => database_path('database.sqlite'),
              
  'prefix'   => '',
          ],

          
  'mysql' => [
              
  'driver'    => 'mysql',
              
  'host'      => env('DB_HOST''localhost'),
              
  'database'  => env('DB_DATABASE''forge'),
              
  'username'  => env('DB_USERNAME''forge'),
              
  'password'  => env('DB_PASSWORD'''),
              
  'charset'   => 'utf8',
              
  'collation' => 'utf8_unicode_ci',
              
  'prefix'    => '',
              
  'strict'    => false,
              
  'engine'    => null,
          ],

          
  'pgsql' => [
              
  'driver'   => 'pgsql',
              
  'host'     => env('DB_HOST''localhost'),
              
  'database' => env('DB_DATABASE''forge'),
              
  'username' => env('DB_USERNAME''forge'),
              
  'password' => env('DB_PASSWORD'''),
              
  'charset'  => 'utf8',
              
  'prefix'   => '',
              
  'schema'   => 'public',
          ],

          
  'sqlsrv' => [
              
  'driver'   => 'sqlsrv',
              
  'host'     => env('DB_HOST''localhost'),
              
  'database' => env('DB_DATABASE''forge'),
              
  'username' => env('DB_USERNAME''forge'),
              
  'password' => env('DB_PASSWORD'''),
              
  'charset'  => 'utf8',
              
  'prefix'   => '',
          ],

      ],

      
  /*
      |--------------------------------------------------------------------------
      | Migration Repository Table
      |--------------------------------------------------------------------------
      |
      | This table keeps track of all the migrations that have already run for
      | your application. Using this information, we can determine which of
      | the migrations on disk haven't actually been run in the database.
      |
      */

      
  'migrations' => 'migrations',

      
  /*
      |--------------------------------------------------------------------------
      | Redis Databases
      |--------------------------------------------------------------------------
      |
      | Redis is an open source, fast, and advanced key-value store that also
      | provides a richer set of commands than a typical key-value systems
      | such as APC or Memcached. Laravel makes it easy to dig right in.
      |
      */

      
  'redis' => [

          
  'cluster' => false,

          
  'default' => [
              
  'host'     => env('REDIS_HOST''localhost'),
              
  'password' => env('REDIS_PASSWORD'null),
              
  'port'     => env('REDIS_PORT'6379),
              
  'database' => 0,
          ],

      ],

  ];
  file database trong thư mục config của mình như này, không biết điền pass với use vào chõ nào bạn nhỉ
   
  NamLee and boy37 like this.
 4. HenryDinh

  HenryDinh Đinh Quốc Hân Staff Member

  Joined:
  Dec 11, 2015
  Messages:
  5,995
  Likes Received:
  27,588
  Trophy Points:
  12,605
  Vậy của bạn là laravel mới rồi, bạn mở file .env như trên mình nói ở thư mục gốc của project nhé
   
 5. lemanhhung

  lemanhhung New Member

  Chủ Thớt
  Joined:
  Nov 29, 2016
  Messages:
  3
  Likes Received:
  3
  Trophy Points:
  3
  OK, cám ơn Henry Dinh
   
Loading...

Share This Page

Loading...