• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Help Có cách nào để đoạn này nhận link?

Joined
Jan 10, 2016
Messages
144
Chủ thớt
#1
Chào các bác đoạn này của e chỉ nhận tên theme và file bị thiếu thư mục đến theme,
Ví dụ hiện tại chỉ nhận http://abc.com/tên theme/snow.js
Thiếu folder
E chạy đoạn này ở footer của childtheme
<script type='text/javascript' defer src='<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/snow.js'></script>
 
Joined
Dec 13, 2015
Messages
924
#2
thử xem sao:
Code:
<script type='text/javascript' defer src='<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/thu-muc-child-theme/snow.js'></script>
 

NamLee

Bơ Đi Mà Sống
Staff member
Joined
Dec 11, 2015
Messages
2,460
#3
thử xem sao:
Code:
<script type='text/javascript' defer src='<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/thu-muc-child-theme/snow.js'></script>
vì thư mục childtheme nằm ngang hàng với theme gốc nên phải dùng code này
Code:
<script type='text/javascript' defer src='<?php echo get_stylesheet_directory_uri(); ?>/snow.js'></script>
 
Joined
Jan 10, 2016
Messages
144
Chủ thớt
#5
vì thư mục childtheme nằm ngang hàng với theme gốc nên phải dùng code này
Code:
<script type='text/javascript' defer src='<?php echo get_stylesheet_directory_uri(); ?>/snow.js'></script>
ok bác , nhận rồi hi{111}
 

Facebook Comment

New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies