• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Hỏi Cái này có phải lỗi font WP?

Joined
Jan 10, 2016
Messages
144
#10
Hôm qua chuyển từ h1-h6 qua fonr Roboto mà nó vẫn lỗi, mình sợ lưu cache nên xoá lịch sử hết mà vẫn bị
thấy b ko dùng cloudflare thì phải mà xóa cả cache trên máy xem, sử dụng font Arial cho h1 xem b
 

Facebook Comment


Users who viewed this discussion (Total: 0)


New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies