• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Hướng dẫn Cài đặt Kloxo-MR trên CentOS 6.4

NamLee

Bơ Đi Mà Sống
Staff member
Joined
Dec 11, 2015
Messages
2,460
Chủ thớt
#1
Kloxo là phần mềm quản lý hosting free nhưng khá đầy đủ không kém gì so với Cpanel.

Kloxo-MR là một phiên bản khác của Kloxo và được Mustafa ramadhan phát triển riêng, chữ MR được việt tắt từ tên tác giả Mustafa ramadhan. Kloxo-MR không chỉ sửa chữa các lỗi của Kloxo mà còn bổ sung nhiều tính năng, như chuyển sang chạy web server Nginx & có thể cài được trên CentOS 6.

Hướng dẫn cài đặt Kloxo-MR
Chuấn bị trước khi cài đặt

- Máy chủ CentOS mới tinh chưa cài đặt gì, ở đây mình dùng CentOS 6.4 64bit.

- Update CentOS
Code:
yum update -y

- Cài đặt một số package cần thiết
Code:
yum install yum-utils yum-priorities vim-minimal subversion curl zip unzip -y
Code:
yum install telnet wget -y

- Disable Selinux & kiểm tra trạng thái của Seli trên server
Code:
setenforce 0
echo 'SELINUX=disabled' > /etc/selinux/config
Tiến hành cài đặt Kloxo-MR

- Download repo để cài — no need for 6.5.0.c and after
Code:
wget https://github.com/mustafaramadhan/kloxo/raw/rpms/release/neutral/noarch/mratwork-release-0.0.1-1.noarch.rpm --no-check-certificate
rpm -ivh mratwork-release-0.0.1-1.noarch.rpm
yum update mratwork-release
- Cài đặt
Code:
yum install kloxomr -y
sh /script/upcp
- Sau khi cài đặt thành công thì bạn sẽ nhận được thông tin như bên dưới:
Code:
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
_/ _/
_/ Congratulations. Kloxo-MR has been installed succesfully as ‘MASTER’ _/
_/ _/
_/ You can connect to the server at: _/
_/ https://<ip-address>:7777 – secure ssl connection, or _/
_/ http://<ip-address>:7778 – normal one. _/
_/ _/
_/ The login and password are ‘admin’ and ‘admin’ for new install. _/
_/ After Logging in, you will have to change your password to _/
_/ something more secure. _/
_/ _/
_/ – Better reboot for fresh install _/
_/ – Run ‘sh /script/make-slave’ for change to ‘SLAVE’ _/
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
- Reboot lại server
Code:
reboot
- Đăng nhập bằng link http://<ip-address>:7778 dùng user/pass là admin/admin rồi đổi lại pass
 

Facebook Comment

New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies