• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Hỏi Cài bàn phím nhật cho ip gặp một lỗi mọ người xem sửa hộ em với

Joined
Feb 16, 2016
Messages
44
Chủ thớt
#1
Em xem đc cái tut làm kí tự đẹp
Rồi làm theo thành xông thật
:3 xong quay ra bị ntn


Em vào pm picart để nhập văn bản , ấn gim đển dán thì nó ra ntn
Em vào pm sửa anh effect shop để sửa ảnh chọn nguồn anh
Nó cũng ra như thế :((
Xoá bàn phím nhật đi rồi mà nó vẫn bị
Ae nào biết nó bị ntn ko
Giúp e fix với :((
 

Facebook Comment

New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies