1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.
 2. Vui lòng đăng nhập để sử dụng Chat Box và nhiều tính năng hơn nữa
  Dismiss Notice

Help Các thánh code giúp e lệnh này với !

Discussion in 'PHP' started by Sondvb, Oct 25, 2016.

 1. Sondvb

  Sondvb Member

  Joined:
  Jan 20, 2016
  Messages:
  39
  Likes Received:
  77
  Trophy Points:
  18
  Code CI em hơi gà nên nhìn cái lệnh trong code này e ko biết nó là thế nào và nếu muốn sửa thì tìm nó ở đâu để sửa :
  PHP:
  function payout()
      {
          if(
  $this->session->userdata('logedin')){
              
  $this->session->unset_userdata('loi');
              
  $account $this ->Admin_model->get_one('users',array('id'=>$this->session->userdata('user')->id));
              
  //username,status,user_id
              // wall ->1 \\\ banner-> 2          
              
  if(!empty($_POST)){
                  
  $this->form_validation->set_rules('method''Method''trim|required|xss_clean');
                  
  $this->form_validation->set_rules('point''Point''trim|numeric|required|xss_clean');
                  
  $this->form_validation->set_rules('accpay''Paypal/ WMZ''trim|required|xss_clean');
                  
  $data $this->security->xss_clean($_POST);// du lieu gui ve tu form
                  
  if ($this->form_validation->run() == TRUE){
                      if(
  $account->curent $this->config->item('mini_payout')){                   
                          
  $this->session->set_userdata('loi','<b style="color:red;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sorry, but the minimum cashout balance at this time is 0.2$.</b>');
                      }else{                  
                          if(
  $data['point']>=$account->curent){// check point cash voi point tai khoan neu no nhap lon hon thi cho bang
                              
  $data['point']=$account->curent;
                          }
                          
  $data['ip'] = $this->input->ip_address();
                          
  $data['status']='Pending';
                          
  $data['iduser'] = $account->id;
                          
  $this->db->insert('payout'$data);
                          
  $point $account->curent $data['point'];
                          
  $this->db->where('id'$account->id);
                          
  $this->db->update('users', array('curent'=>$point));
                          
  $this->session->set_userdata('loi','Success!');
                      }
                  }
              }          
              
  $this->content $this->load->view('user/payout',
                  array(
                      
  'pay'=>$this->Home_model->get_data('payout',array('iduser' => $account->id,'checked'=>0))
                  ),
  true
              
  );
              
  $this->hienthi();        
          }else {          
              
  $this->content 'Not login';
              
  $this->hienthi();
          }
        
      }
  Nó là đoạn này các bác xem giúp em hiểu và muốn sửa thì sửa nó ở đâu với ạ
   
 2. NamLee

  NamLee Bơ Đi Mà Sống Staff Member

  Joined:
  Dec 11, 2015
  Messages:
  1,868
  Likes Received:
  1,353
  Trophy Points:
  113
 3. TranDuc

  TranDuc Member

  Joined:
  Dec 12, 2015
  Messages:
  97
  Likes Received:
  52
  Trophy Points:
  18
  Bạn muốn sửa gì? bạn nên xem qua các hàm của CI để hiểu ý nghĩa của hàm đó.
   
  Sondvb and NamLee like this.
 4. Nguyễn Chiến

  Nguyễn Chiến New Member

  Joined:
  Jul 7, 2016
  Messages:
  10
  Likes Received:
  13
  Trophy Points:
  3
  không hiểu bạn muốn sửa gì, nói rõ mọi người mới giúp được bạn chứ ?
   
  Sondvb and NamLee like this.
 5. Sondvb

  Sondvb Member

  Chủ Thớt
  Joined:
  Jan 20, 2016
  Messages:
  39
  Likes Received:
  77
  Trophy Points:
  18
  Tại cái mini_payout nó ko hoạt động các bác ạ mà e thì ko biết sửa nó ở đâu giả sử nó có hoạt động nếu muốn thay đổi giá trị mini_payout thì làm thế nào ạ
   
 6. Sondvb

  Sondvb Member

  Chủ Thớt
  Joined:
  Jan 20, 2016
  Messages:
  39
  Likes Received:
  77
  Trophy Points:
  18
  Ok e đã sửa xong cảm ơn các bác đã giúp đỡ ! :v
   
  NamLee likes this.
Loading...

Share This Page

Loading...