1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Help Các thánh code giúp e lệnh này với !

Discussion in 'PHP' started by Sondvb, Oct 25, 2016.

 1. Sondvb

  Sondvb Member

  Joined:
  Jan 20, 2016
  Messages:
  41
  Likes Received:
  77
  Trophy Points:
  18
  Code CI em hơi gà nên nhìn cái lệnh trong code này e ko biết nó là thế nào và nếu muốn sửa thì tìm nó ở đâu để sửa :
  PHP:
  function payout()
      {
          if(
  $this->session->userdata('logedin')){
              
  $this->session->unset_userdata('loi');
              
  $account $this ->Admin_model->get_one('users',array('id'=>$this->session->userdata('user')->id));
              
  //username,status,user_id
              // wall ->1 \\\ banner-> 2          
              
  if(!empty($_POST)){
                  
  $this->form_validation->set_rules('method''Method''trim|required|xss_clean');
                  
  $this->form_validation->set_rules('point''Point''trim|numeric|required|xss_clean');
                  
  $this->form_validation->set_rules('accpay''Paypal/ WMZ''trim|required|xss_clean');
                  
  $data $this->security->xss_clean($_POST);// du lieu gui ve tu form
                  
  if ($this->form_validation->run() == TRUE){
                      if(
  $account->curent $this->config->item('mini_payout')){                   
                          
  $this->session->set_userdata('loi','<b style="color:red;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sorry, but the minimum cashout balance at this time is 0.2$.</b>');
                      }else{                  
                          if(
  $data['point']>=$account->curent){// check point cash voi point tai khoan neu no nhap lon hon thi cho bang
                              
  $data['point']=$account->curent;
                          }
                          
  $data['ip'] = $this->input->ip_address();
                          
  $data['status']='Pending';
                          
  $data['iduser'] = $account->id;
                          
  $this->db->insert('payout'$data);
                          
  $point $account->curent $data['point'];
                          
  $this->db->where('id'$account->id);
                          
  $this->db->update('users', array('curent'=>$point));
                          
  $this->session->set_userdata('loi','Success!');
                      }
                  }
              }          
              
  $this->content $this->load->view('user/payout',
                  array(
                      
  'pay'=>$this->Home_model->get_data('payout',array('iduser' => $account->id,'checked'=>0))
                  ),
  true
              
  );
              
  $this->hienthi();        
          }else {          
              
  $this->content 'Not login';
              
  $this->hienthi();
          }
        
      }
  Nó là đoạn này các bác xem giúp em hiểu và muốn sửa thì sửa nó ở đâu với ạ
   
 2. NamLee

  NamLee Bơ Đi Mà Sống Staff Member

  Joined:
  Dec 11, 2015
  Messages:
  1,929
  Likes Received:
  1,605
  Trophy Points:
  113
 3. TranDuc

  TranDuc Member

  Joined:
  Dec 12, 2015
  Messages:
  96
  Likes Received:
  55
  Trophy Points:
  18
  Bạn muốn sửa gì? bạn nên xem qua các hàm của CI để hiểu ý nghĩa của hàm đó.
   
  Sondvb and NamLee like this.
 4. Nguyễn Chiến

  Nguyễn Chiến New Member

  Joined:
  Jul 7, 2016
  Messages:
  10
  Likes Received:
  14
  Trophy Points:
  3
  không hiểu bạn muốn sửa gì, nói rõ mọi người mới giúp được bạn chứ ?
   
  Sondvb and NamLee like this.
 5. Sondvb

  Sondvb Member

  Chủ Thớt
  Joined:
  Jan 20, 2016
  Messages:
  41
  Likes Received:
  77
  Trophy Points:
  18
  Tại cái mini_payout nó ko hoạt động các bác ạ mà e thì ko biết sửa nó ở đâu giả sử nó có hoạt động nếu muốn thay đổi giá trị mini_payout thì làm thế nào ạ
   
 6. Sondvb

  Sondvb Member

  Chủ Thớt
  Joined:
  Jan 20, 2016
  Messages:
  41
  Likes Received:
  77
  Trophy Points:
  18
  Ok e đã sửa xong cảm ơn các bác đã giúp đỡ ! :v
   
  NamLee likes this.
Loading...

Share This Page

Loading...