• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Anh Tí và anh em giúp mình đoạn grab với

Joined
Sep 3, 2016
Messages
78
Chủ thớt
#1
File cat.php. em làm như sau
Code:
<?php

/**
* @ Grab Truyen Teenfic By Solovekui
* @ website http://noidau.net
* @ author Solovekui
* @Solovekui :    xin vui long khong xoa dong nay de ton trong tac gia nhung ma xoa cung chang sao :D
*/
include 'cn.php';
$solovekui = $_GET['solove'];

$url= "http://truyencuatui.net/the-loai/".$solovekui."";

include 'fix.php';
echo $solove;
?>
Em Rewrite như sau.
Code:
RewriteRule ^the-loai/(.*)$ cat.php?solove=$1 [QSA,L,NC]
Demo: http://truyencuatui.botay.pro/the-loai/huyen-huyen.html
Sao next trang không dc a mong anh em fix giúp
 

Đinh Quốc Hân

Đinh Quốc Hân
Staff member
Joined
Dec 11, 2015
Messages
6,000
#2
Chỉnh lại như vậy xem có được không

PHP:
<?php

/**
* @ Grab Truyen Teenfic By Solovekui
* @ website http://noidau.net
* @ author Solovekui
* @Solovekui :    xin vui long khong xoa dong nay de ton trong tac gia nhung ma xoa cung chang sao :D
*/
include 'cn.php';
$solovekui = $_GET['solove'];
$page = (isset($_GET['page']) && $_GET['page'] > 0)? intval($_GET['page']) : 1;

$url= "http://truyencuatui.net/the-loai/{$solovekui}?page={$page}";

include 'fix.php';
echo $solove;
?>
 
Joined
Sep 3, 2016
Messages
78
Chủ thớt
#3
Chỉnh lại như vậy xem có được không

PHP:
<?php

/**
* @ Grab Truyen Teenfic By Solovekui
* @ website http://noidau.net
* @ author Solovekui
* @Solovekui :    xin vui long khong xoa dong nay de ton trong tac gia nhung ma xoa cung chang sao :D
*/
include 'cn.php';
$solovekui = $_GET['solove'];
$page = (isset($_GET['page']) && $_GET['page'] > 0)? intval($_GET['page']) : 1;

$url= "http://truyencuatui.net/the-loai/{$solovekui}?page={$page}";

include 'fix.php';
echo $solove;
?>
Còn Rewrite nữa anh
 

NamLee

Bơ Đi Mà Sống
Staff member
Joined
Dec 11, 2015
Messages
2,460
#4
Nguyễn Tiến Giang said:
Bị lỗi trong khâu xử lý url nhé.
Như vậy là sẽ được:
Code:
http://truyencuatui.botay.pro/the-loai/huyen-huyen.html%3Fpage%3D2
Bởi vì khi request đến, $_GET['solove'] của nó chỉ có cái trước .html thôi.
Nếu muốn lấy cả page nữa, thì phải gán thêm $_GET['page'] nhé.
Cho nên $soloveku = $_GET['solve'].'?page='.$_GET['page'];
 

Facebook Comment

New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies