1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Anh em sửa hộ câu replace trong php này với

Discussion in 'PHP' started by Fakerismd, Jan 7, 2017.

 1. Fakerismd

  Fakerismd Member

  Joined:
  Sep 27, 2016
  Messages:
  53
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  8
  Code:
  <?php
    $host = 'localhost';
    $user = 'root';
    $pass = '';
    $data = 'g2';
  
    $conn = mysql_connect($host, $user, $pass) or die ("Không thể kết nối đến csdl");
    $db = mysql_select_db($data, $conn) or die ("Không tìm thấy csdl");
    mysql_query("SET NAMES 'utf8'");
    
  ?><?php 
  ini_set('display_errors', 0);
  error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);
  ?>
  <div id="left">
    <fieldset>
      
      <table width="600px" border="0">
        <tr>
           <div class="title-group">
       Truy vấn 
        
     </div><font color='blue'>Tìm theo tên SV:</font><font color='red'> <i><b><u><?php echo $_POST["tim"]; ?></b></u></i></font>
    <tr class="title-group">
          <th rowspan="1">Mã SV</th>
          <th rowspan="1">Tên</th>
          <th rowspan="1">Giới Tính</th>
          <th rowspan="1">Quê Quán</th>
          <th rowspan="1">SĐT</th>
        <?php $str = str_replace(' ','',$tim );
  $tim = $_POST["tim"];
  
  
          $sql = mysql_query("SELECT * FROM `tb_sinhvien` WHERE `sv_name` LIKE '%$str%'");
          if(mysql_num_rows($sql)>0){
            while($row = mysql_fetch_array($sql)){
              $s1 = $row['sv_id'];
              $s2 = $row['sv_name'];
             
             $s3 = $row['sv_sex'];
              $s4 = $row['sv_quequan'];
              $s5 = $row['sv_sdt'];
  
              echo "<tr> <td> $s1</td>
                <td> $s2</td>
                <td> $s3</td>
                <td> $s4</td>
                <td> $s5</td>
                
                
              </tr>";
            }
          }
        ?><form action="" method="post" name="form" id="form">
            
       <center> <input name="tim" type="text" id="tim" value="<?php echo $_POST["tim"]; ?>" placeholder="Sang" size="15" />
      <input type="submit" name="button" id="button" class='gg' value="Tìm " /></center></table>
    </fieldset>  
  mình muốn tìm kiếm là s a n g nó tìm được thành sang, ý là repalce dấu cách thành không có dấu cách ấy
   
 2. TranDuc

  TranDuc Member

  Joined:
  Dec 12, 2015
  Messages:
  96
  Likes Received:
  55
  Trophy Points:
  18
  Fakerismd and NamLee like this.
 3. Fakerismd

  Fakerismd Member

  Chủ Thớt
  Joined:
  Sep 27, 2016
  Messages:
  53
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  8
  minh lam nhu treen khong duoc
   
 4. Nguyễn Chiến

  Nguyễn Chiến New Member

  Joined:
  Jul 7, 2016
  Messages:
  10
  Likes Received:
  14
  Trophy Points:
  3
  PHP:
  $str str_replace(' ','',$tim );
  $tim $_POST["tim"];
  chỗ này sửa thành:

  PHP:
  $tim $_POST["tim"];
  $str str_replace(' ','',$tim );
   
  NamLee likes this.
 5. Fakerismd

  Fakerismd Member

  Chủ Thớt
  Joined:
  Sep 27, 2016
  Messages:
  53
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  8
  đổi chỗ thôi ak.. mà ko đc ak
   
 6. Nguyễn Chiến

  Nguyễn Chiến New Member

  Joined:
  Jul 7, 2016
  Messages:
  10
  Likes Received:
  14
  Trophy Points:
  3
  Vậy bạn phải xem lại code của bạn xem bị sao không =D phần replace như thế là ok rồi.
   
  NamLee and Fakerismd like this.
 7. TranDuc

  TranDuc Member

  Joined:
  Dec 12, 2015
  Messages:
  96
  Likes Received:
  55
  Trophy Points:
  18
  Bạn xem lại biến $tim nha, như code trên mình thấy thì chuỗi cần xử lý là $tim, mà bên dưới biến $tim mới được gán = gia trị name = tim, bạn kiểm tra lại xem $_POST["tim"] có chưa giá trị không, đưa giá trị đó lên trên hàm str_replace() , rồi echo lại thử xem.
   
  Fakerismd and NamLee like this.
 8. Fakerismd

  Fakerismd Member

  Chủ Thớt
  Joined:
  Sep 27, 2016
  Messages:
  53
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  8
  ok ak
   
 9. Nguyễn Hồng Thanh

  Nguyễn Hồng Thanh New Member

  Joined:
  Jun 27, 2017
  Messages:
  1
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  PHP:
  $tim =str_replace(' ',''$_POST["tim"]);
  hoặc
  PHP:
  $tim =str_replace(' ',''$_REQUEST["tim"]);
  Làm thế nha bạn
   
Loading...

Share This Page

Loading...