• Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.
  • Chào toàn thể các thành viên, vào ngày 01/12/2017 CodeVn.Net chính thức đóng cửa chuyên mục Mua bán - Trao đổi - Quảng cáo vì vậy các bạn lưu ý KHÔNG spam link ở các chuyên mục khác nếu không muốn bị khóa tài khoản vĩnh viễn.

Anh em giúp sửa đoạn php if else với

#1
PHP:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "[URL]http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd[/URL]"&gt;
<html xmlns="[URL]http://www.w3.org/1999/xhtml[/URL]"&gt;
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Số lớn</title>
</style>
</head>

<body><?php $time=$_POST["time"];
$chao=if($time>="0" && $time<="13"){ echo"Сhào buổi sáng!!!";} else if($time>="13" && $time<="18"){ echo"Chào buổi chiều";} else if($time>="18&& $time<="24{ echo"Chào buổi tối";}?>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="hl.php">
<table width="400" border="0" align="center" bgcolor="[HASHTAG]#CCFF99[/HASHTAG]">
<tr>
<td colspan="2″ align="center" bgcolor="#FF66CC″><h1 class="style1">Chào </>
</tr>
<tr>
<td><strong>số g</strong></td>
<td><label>
<input name="time" type="text" id="time" value="<?php echo $_POST["time" />
</label></td>
</tr>
<td><strong>chao</strong></td>
<td><label>
<input name="chao" type="text" id="chao" value="<?php echo $chao" readonly="true" style="background-color:[HASHTAG]#FF99FF[/HASHTAG]" />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center"><label>
<input type="submit" name="Submit" value="in"></label></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>
. ae xem hộ ở cái đoạn if else. với.. mình mới học.. không biết lỗi ở đâu ..với sửa sao đây
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
#2
PHP:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "[URL]http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd[/URL]"&gt;
<html xmlns="[URL]http://www.w3.org/1999/xhtml[/URL]"&gt;
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Số lớn</title>
</style>
</head>

<body><?php $time=$_POST["time"];
$chao=if($time>="0" && $time<="13"){ echo"Сhào buổi sáng!!!";} else if($time>="13" && $time<="18"){ echo"Chào buổi chiều";} else if($time>="18&& $time<="24{ echo"Chào buổi tối";}?>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="hl.php">
<table width="400" border="0" align="center" bgcolor="[HASHTAG]#CCFF99[/HASHTAG]">
<tr>
<td colspan="2″ align="center" bgcolor="#FF66CC″><h1 class="style1">Chào </>
</tr>
<tr>
<td><strong>số g</strong></td>
<td><label>
<input name="time" type="text" id="time" value="<?php echo $_POST["time" />
</label></td>
</tr>
<td><strong>chao</strong></td>
<td><label>
<input name="chao" type="text" id="chao" value="<?php echo $chao" readonly="true" style="background-color:[HASHTAG]#FF99FF[/HASHTAG]" />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center"><label>
<input type="submit" name="Submit" value="in"></label></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>
. ae xem hộ ở cái đoạn if else. với.. mình mới học.. không biết lỗi ở đâu ..với sửa sao đây
PHP:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "[URL]http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd[/URL]"&gt;
<html xmlns="[URL]http://www.w3.org/1999/xhtml[/URL]"&gt;
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Số lớn</title>
</style>
</head>

<body>
<?php 
$time=$_POST["time"];
if($time >= "0" && $time <= "13")
{ echo "Сhào buổi sáng!!!";}
 else if($time >= "13" && $time <= "18")
{ echo "Chào buổi chiều";} 
else if($time >= "18&& $time <= "24)
{ echo "Chào buổi tối";}
?>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="hl.php">
<table width="400" border="0" align="center" bgcolor="[HASHTAG]#CCFF99[/HASHTAG]">
<tr>
<td colspan="2″ align="center" bgcolor="#FF66CC″><h1 class="style1">Chào </>
</tr>
<tr>
<td><strong>số g</strong></td>
<td><label>
<input name="time" type="text" id="time" value="<?php echo $_POST["time" />
</label></td>
</tr>
<td><strong>chao</strong></td>
<td><label>
<input name="chao" type="text" id="chao" value="<?php echo $chao" readonly="true" style="background-color:[HASHTAG]#FF99FF[/HASHTAG]" />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center"><label>
<input type="submit" name="Submit" value="in"></label></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>
Thử xem được chưa, viết sai nhiều quá :3
 

Chủ đề tương tự

Quảng cáo

Bài mới nhất

Tài nguyên mới