• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Share 10 gói hosting Directadmin cho memb test code

NamLee

Bơ Đi Mà Sống
Staff member
Joined
Dec 11, 2015
Messages
2,460
Chủ thớt
#1
Tình hình là đang có cái RSL VN nên share cho anh em test code

Thông số như sau:
- Disk: 1000 MB
- BW: 10000 MB
- Còn lại: 1
- Live tối thiểu: 1 tuần (có thể live đến 3 tháng :) )

Để lại các thông tin sau:
- Họ tên:
- Email:
- SĐT:
- Domain:
- Facebook:

Lưu ý: share bài viết này lên facebook của bạn ở chế độ công khai (mình sẽ kiểm tra)
 

Facebook Comment

New posts New resources Most viewed threads Threads with more replies